BIANCA EN CINDY

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 10 DONDERDAGAVOND BIANCA EN, CINDY EN, DE EERSTE NACHT OPGESLOTEN VAN DORIEN.

Deze laatste opmerking van Nora deed Dorien Inge en, Linda rillen toen ze beseften dat zo dadelijk net als vanmiddag hun celdeur in het slot zou vallen en, deze keer pas morgenochtend rond half acht weer open zou gaan.
Dit bezorgde Dorien een kort moeilijk moment maar ze fleurde weer op toen Inge haar cel vlak boven haar bleek te hebben en, op het punt stond om de trap op te gaan en, in het voorbijgaan bij Dorien naar binnen keek en, zei " Dorien, jij hebt het vandaag goed gedaan hoor en, je staat er niet alleen voor, want Linda en, ik zullen je helpen".
Dan ging Linda terwijl ze Dorien recht in de ogen keek door, "sorry Dorien maar, ik moet je iets bekennen, ik heb vandaag inderdaad geprobeerd om alle schuld naar jou te schuiven, dat was niet echt netjes".
Terwijl wij op de kamer van Inge nog doorpraten stonden Nora en, Nicky ineens in de deuropening en, zei Nora "meiden nu is het mooi geweest, morgen is er weer een dag" hoewel het niet kortaf was dulden de dames geen tegenspraak en, met een Inge slaap lekker en, tot morgen kwamen Dorien en, Linda de gang op verlieten Inge haar kamer die nadat Nora had gevraagd of Inge alles had en, ze klaar was en, ze een bevestigend antwoord had gehad ging de deur dicht en, zagen Dorien en, Linda hoe Nicky de grendels erop schoof maar, ook dat de grote klok half 10 aangaf, wat bekende dat ze al een half uur later waren dan op het rooster stond.
Hierna liepen de meiden met Nicky en, Nora mee op de sluitingsronde en, nadat ook Linda op de eerste etage was ingesloten liep Dorien met Nora naar beneden terwijl Nicky de ronde op de eerste etage vervolgde.
Op het moment dat Dorien aangekomen bij haar kamer naar binnen ging vroeg Nora, " Dorien heb je alles?"
Hierop keek Dorien Nora aan en, direct begreep Nora dat ik wat wilde vragen en, direct keek ze me aan en, zei " zeg het maar, Dorien".
"Nora ik zie dat er bij het hoofdeind een lampje zit, mag ik als zo de grote lamp uit gaat nog even lezen?" en, mijn tweede vraag is, ik zie geen wekker! "
Nu keek Nora Dorien aan en, zei "1, ja je mag nog even lezen daar letten we niet echt op, ook al gaat het grote licht zo dadelijk uit".
"Dan het antwoordt op de tweede vraag, " morgenochtend gaat er om 7 uur een toeter af waar je echt wel wakker van wordt en, voor nu slaap lekker tot morgen" dan liep Nora de kamer uit en, viel de deur voor de tweede keer vandaag in het slot, wat me even deed zuchten maar, toen ik weer op de klok keek zag ik dat het al ruim over half 10 was, waarna ik me verschoonde tanden poetste en, mijn pyjama aantrok in bed kroop en, een vanavond gescoord boek pakte en, begon te lezen in de hoop dat ik daardoor zo rustig in zou slapen en, inderdaad vielen na een bladzijde of 20 mijn ogen dicht.
Ook van Linda hoorde Dorien de volgende morgen dat ze net als Dorien zelf deze nacht naar omstandigheden goed had geslapen en, waren we beide benieuwd naar de nacht van Inge.

DE NACHT VAN INGE

Nadat Nicky nadat zij en, Nora na Dorien ook Linda Hetty Anne en, de andere meiden hadden ingesloten liep Nicky terug naar Inge opende zachtjes de deur omdat Inge toen ze werd ingesloten om een luier voor de nacht had gevraagd maar, dat even had moeten wachten tot alle meiden waren ingesloten maar, door alle drukte was Nicky alweer vergeten waar Inge omgevraagd had, zodat toen Nicky in de opening stond ze kuchte en, Inge opkeek en, Nicky vroeg, " wat was er nou ook weer Inge?"
" Nicky bij stress wil ik nogal eens in bed plassen en, bovendien hadden we al een luier overdag als straf, dus hebben jullie een luier voor vannacht?".
Hierop keek Nicky op en mompelde "Hm dat vroeg je eerder vanavond al maar, ik was het vergeten en, we zijn al overtijd vanavond".
Direct liep Nicky weg om de spullen te pakken en, legde Inge haar boek opzij en, ging vast goed liggen, nauwelijks lag Inge of Nicky kwam al binnen kwam bij Inge zitten en, trok direct de luier die Inge nog omhad los trok deze weg en, maakte Inge die nu ook nat was netjes schoon.
Terwijl Nicky Inge verzorgde grapte die, "over overtijd gesproken, hoeveel weken moet je nog Nicky?"

Terwijl Nicky verder ging met de verzorging van Inge keek ze op lachte en, antwoordde, " niet zo bijdehand Inge je weet heel goed wat ik bedoel".
Nu lachte beiden en, was Nicky snel klaar en, terwijl Nicky eindelijk naar de deur was gelopen zei ze terwijl ze op het punt stond om de deur nu echt te sluiten, "Inge ondanks alles, slaap lekker tot morgen" waarna de deur in het slot viel en, Inge besefte dat Nicky en, Nora zo naar huis gingen.
Hierna pakte Inge het boek weer op en, begon weer te lezen in wat best een mooi boek was, totdat ze na een tijdje zo moe was en, het boek op het nachtkastje legde en, in een onrustige slaap viel en, waar Dorien en, Linda na alle stress en, ellende van de afgelopen dag nadat ze in slaap waren gevallen rustig sliepen, had Inge de nodige nachtmerries waarbij zij meerdere malen wakker schrok en, toen de centrale wekker ging ze eigenlijk doodmoe was.

BIANCA EN, CINDY NA HET BEZOEK

Nadat Bianca Cindy en, Amber aan het eind van het bezoekuur afscheid hadden genomen van Inge Dorien en, Linda moesten we blijven zitten totdat de meiden weer veilig op hun afdeling zaten, waarna wij naar de uitgang begeleid zouden worden en, terwijl wij wachten op dat moment keek Bianca de moeders van Dorien en, Inge aan en, zei "wij schrokken wel toen er vanochtend ineens politie binnenkwam die naar de meiden opzoek waren maar, vooral toen later op de ochtend Linda en, Inge werden binnengebracht en, Inge probeerde te vluchten".
Nu keek haar vader ons aan en, zei terwijl ze de controle inmiddels voorbij waren en, het gevangenis terrein verlieten " meiden, dat proberen te vluchtten was niet slim maar, als de spanning zo hoog oploopt begrijp ik het wel".
Iets anders is dat de meiden ondanks verschillende waarschuwingen doorgingen met hun criminele activiteiten en, ze dus bewust het risico opzochten aangezien ze de verleiding niet konden weerstaan en, nu moet het recht zijn loop hebben."
"Dus moeten we afwachten maar, wij blijven de meiden bijstaan en, steunen, hopelijk samen met de hele klas, hierop knikten Cindy en, Bianca en, zei Cindy, "daarom vroeg ik of ik hun cellen mocht zien".
Nu keek de vader van Inge op en, zei " meiden dat gaat niet, ook wij als ouders komen niet verder als de ruimte waar we vanavond zaten, als wij iets meenemen voor de meiden moeten we dat afgeven aan het personeel die alles controleert en, als het door mag geven zij het af aan de meiden".
Ondertussen waren we bij Bianca thuis aangekomen waar de vader van Inge haar en, Cindy afzette en, in tegenstelling tot wat de meiden dachten liep hij mee naar de voordeur en, bleef wachten tot Sandra opendeed en, direct zag dat het gevangenisbezoek indruk had gemaakt.

Dus nodigde ze ook Cindy uit om binnen te komen en, zo zaten ze om 9 uur aan de koffie waarbij de meiden uitgebreid vertelden.
Dan vertelde Bianca, " het begon al toen de grote deur openging en, we naar binnen mochten, direct moesten we onze zakken legen en, de meeste inhoud in bakjes leggen die direct werden ingenomen daarna moesten we door zo'n scanapparaat wat je ook op Schiphol ziet maar, gelukkig werd daar niets gevonden en, kregen we toen we terugkwamen alles netjes terug en, mochten wij er weer uit".
Dan ging het verder over hoe het binnen verder was gegaan, "nadat we het gevraagde hadden ingeleverd werden we meegenomen naar de bezoekersruimte en, toen we waren gaan zitten en, de deur naar buiten was gesloten ging de binnendeur open en, kwamen alle meiden binnen"
Nu wilde Cindy verder vertellen maar, vroeg Nancy terwijl ze Bianca en," hoeveel meiden zitten er daar nu vast?"
"Terwijl wij klaar zaten zagen we dat er 32 meiden binnen kwamen" antwoordde Cindy, terwijl ze haar koffie opdronk.

Dan vertelde Cindy verder, "eigenlijk wilden we hun kamers en, de afdeling zien maar, helaas zeiden de begeleiders dat dit door de strenge beveiliging niet mogelijk was".
Dan keek Nancy de meiden aan en, zei "zo'n afdeling is zwaar beveiligd en, bovendien is daar permanent controle".
Dan ging Nancy door, "hopelijk komen ze er alle drie beter uit en, laten ze zich niet verleiden tot gewelddadig gedrag".
Nu keek Cindy op en, zei zuchtend, "wij hopen ook dat ze van hun fouten leren en, niet in herhaling vallen, of zich mee laten slepen in geweld van andere meiden".
"Dat is inderdaad te hopen aangezien op zo'n gevangenisafdeling vaak het recht van de sterkste geldt" zuchtte Nancy en, Sandra welke laatste hierop liet volgen dat het voor Bianca bedtijd was.
Terwijl Bianca en, Sandra naar boven gingen hielp Nancy Cindy in haar jas en, vertrokken dan naar huis een paar kilometer verderop terwijl Sandra Bianca in bad deed.

VRIJDAG SCHOOLDAG

Dat het donderdagavond laat was geworden zag Patricia direct toen de meiden de volgende ochtend waren gaan zitten en, zij de spullen voor taal uitdeelde en, ze vond dat Amber Bianca en, Cindy de wallen nog onder de ogen hadden en, bleek in hun gezicht waren, waardoor het er sterk op leek dat ze laat in bed waren gekomen.
Hierop keek ze de meiden aan en, vroeg "Bianca Cindy, wat hebben jullie na die heftige ochtend van gister wel niet uitgespookt dat jullie zo moe zijn?"
Nu keek Cindy de juf aan en, zei "gisteravond op bezoek geweest in Nijmegen en, jullie moeten allemaal de groeten hebben van Dorien Linda en, Inge met wie het na gistermorgen redelijk gaat ".
Nu zagen we dat niet alleen al onze klasgenoten maar, ook juf Patricia verbaasd opkeek en, het zij niet helemaal begrepen had toen ze vroeg, " mochten de meiden de eerste avond al bellen?".
Nu trok Bianca haar schouders op en, zei, we hebben niet gebeld maar, zijn zelf naar Nijmegen geweest" dat Patricia het maar, zo zo geloofde bleek wel toen ze doorvroeg, wat zeg jij Bianca zijn jullie daar naar toe geweest?"
"Ja juf, het koste ons een hele avond om ze driekwartier te zien en, te spreken maar, ik zou het vanavond zo weer doen".

"Dat vindt ik nou fijn om te horen meiden".
Hier voegde Cindy nog aan toe, " eigenlijk wilden we hun cel en, de leefruimte zien maar, dat mocht niet".
Op het moment dat Cindy dat zei was de teleurstelling van hun gezicht af te lezen maar, Patricia zei direct, " dat heeft met de beveiliging te maken Cindy".
Dat begrepen de meiden eigenlijk zelf ook wel en, terwijl Patricia het onderwerp wilde sluiten en, overgaan op de orde van de dag bleven de leerlingen bezig totdat het pauze was.

HET INCIDENT BIJ DE OCHTENDDOUCHE

Toen om kwartvoor 7 de centrale wekker afging zaten Inge Dorien en, Linda direct rechtop in hun bed en, waren er al uit toen om half acht de deur open ging en, een mannelijke bewaarder de meiden goeiemorgen wenste, "goeiemorgen Dorien, heb je vannacht lekker geslapen?"
"Ja meneer vooral omdat ik gisteravond de luxe had om vlak na het bezoekuur te mogen douchen".
Dan lachte de bewaarder die zich voorstelde als Robby en, zei "kijk eens aan" en, vervolgde dan" als het op de afdeling rustig is kan dat maar, ga je nu ook douchen Dorien?"
"Ja meneer" en, terwijl de man alweer doorliep pakte Dorien haar spullen om dan achter de man aan te lopen, die ondertussen de andere deuren opende en, de andere meiden zich aansloten, zodat al snel 32 meiden zich naar de douche begaven en, waar Hetty Anne en, de meeste andere meiden zich ten opzichte van Dorien Inge en, Linda op de vlakte hielden, probeerden er zeker een stuk of vijf hoe kwetsbaar Inge Dorien en, Linda waren.
Hierbij merkten ze al snel dat Dorien en, Linda voor de duvel niet bang waren en, voor niemand opzij zouden gaan maar, zich nu in plaats van uit de tent te laten lokken zich na gisteren bewust inhielden.
Zelfs niet toen ze zagen dat twee andere meiden Inge in het nauw dreven, die met angstige ogen om zich heen keek en, bang was dat Dorien en, Linda haar aan haar lot over zouden laten.
Hoewel Dorien toen ze dat zag kookte van woede en, die meiden het liefste te pakken had genomen hield ze zich in en, deed niets maar, richtte haar blik naar Robby en, de vrouwelijke bewaarder die ze nog niet kende om die strak in de ogen te kijken en, haar hoofd naar de twee meiden draaide die het op Inge gemunt hadden in de hoop om zo Dorien uit te dagen maar, Dorien liet duidelijk zien dat ze door haar arrestatie van gisteren haar lesje geleerd had en, de waarschuwing dubbel en, dwars begrepen had en, de uitdaging niet aanging maar dubbel en, dwars liet merken dat dit niet betekende dat zij zomaar over zich heen liet lopen maar, ook niet dat ze haar vriendinnetje zou laten vallen.
Ondertussen waren Linda Inge en, Dorien aan de beurt om te douchen maar, ze bleven wachten tot Robby en, de vrouwelijke bewaarder bij hen waren en, beide zeiden "goeiemorgen meiden" en, toen ze zagen dat Inge onder de blauwe plekken zat, " lieve help wat is er gebeurt?".
Direct wilde Inge dat zelf vertellen maar, na gistermorgen maar, vooral het incident van daarnet was zij helemaal over haar toeren en, zelfs Dorien en, Linda die beide best gehard waren, waren deze keer best geschrokken maar, wel instaat om te vertellen wat ze net hadden gezien.

Nu vroeg de vrouw nadat zij zich had voorgesteld als Hendrika, "weten jullie wie het waren?
Nu schudde Dorien haar hoofd en, zei "daarvoor ben ik nog te kort hier maar, ik zag wel dat ze uit kamer 09 en, kamer 24 kwamen."
Nu keek Hendrika de meiden aan en, zei "dank je wel Dorien ik weet genoeg" en, ga direct actie ondernemen want hier komen beide meiden niet mee weg".
Om dan voor Hendrika wegliep te vervolgen, "gaan jullie maar lekker douchen dan kunnen we zo ontbijten en, naar school".
Terwijl Dorien Inge en, Linda met Anne Hetty en, nog 2 andere meiden, die zich voorstelden als Heidi en, Ursula elk een hokje in gingen waarbij het Dorien opviel dat deze niet op slot konden en, er zelfs hier camera's hingen.
Toen Linda daar wat over zei lachte Hendrika en, zei "jullie zijn goed wakker maar, stel dat er net als net een ruzie ontstaat of een van de meiden iets probeert weg te moffelen", dat kunnen we niet hebben, begrijp je Linda?"
"Ja helaas wel Hendrika".
Dan was Linda klaar droogde zich af en, kleedde zich aan terwijl ook Dorien klaar was en, Hendrika haar hielp met haar luier waarna Dorien zich verder aankleedde, zagen ze dat Inge de klap van gister maar, vooral van vanochtend nog niet te boven was, wat tot resultaat had dat toen Inge zich met de nodige pijn had gewassen, ook zij Hendrika om een luier vroeg en, ook of Hendrika die bij haar om wilde doen.
Waarna ze zich aankleedde maar, even later niet aan tafel verscheen maar, naar haar kamer ging en, zich languit op haar bed liet vallen.
Zodat toen Hendrika en, Robby toen ze rond keken of iedereen binnen was en, er dus niemand bij de douche was achtergebleven zich afvroegen of ze Inge over het hoofd hadden gezien bij het teruggaan en , zij dus was achtergebleven.
Iets wat een zeldzaamheid was maar, wel eens gebeurde maar, zover Robby wist was daar deze keer geen sprake van, om zekerheid te krijgen gooide hij de vraag in de groep, " zeg meiden heeft iemand Inge na het douchen nog gezien?"
Direct zag Robby Ursula Heidi Dorien en, Linda opkijken en, zei Dorien, " Robby "na gister was Inge al op maar, met het incident van vanochtend is ze helemaal leeg en, naar haar kamer gegaan".
Direct wilde Dorien de trap op lopen om te kijken of Inge inderdaad op haar kamer was maar, Robby hield Dorien tegen en, zei " Dorien dat is ons werk en, bovendien houdt ik er rekening mee dat we heftige zaken aantreffen en, juist omdat jullie vriendinnen zijn wil ik je daar niet mee confronteren".

Dit gezegd hebbende snelde Robby naar boven terwijl Hendrika Dorien en, Linda tegenhield en, in toom probeerde te houden terwijl de meeste meiden intussen zaten te ontbijten, om daarna samen naar school te gaan.
Intussen kwam Robby zonder Inge terug en, toen Dorien en, Linda vroegen wat er was zweeg Robby waarop Dorien besloot om toch zelf te gaan kijken.
Hoewel Robby en, Hendrika alles scherp in de gaten hielden zag Dorien toch kans om naar boven te glippen en, in plaats van naar haar eigen kamer die zich na een gedwongen verhuizing nu op de eerste verdieping bevond eerst bij Inge te gaan kijken aan de andere kant van de gang, waarna ze in plaats van naar haar eigen kamer te gaan weer naar beneden kwam en, daar volledig in paniek Hendrika aan haar mouw trok en, raaskalde "waaaar iiiiisss deee eerste hulp? was het enige wat Dorien uit kon brengen.
Om dan iets rustiger door te gaan,, " of ze is niet goed geworden, of ze wil niet meer".
Dit deed Hendrika naar boven sprinten, op de voet gevolgd door Dorien aangekomen bij de cel van Inge zag Hendrika dat Inge languit op haar bed lag maar, liep toch direct naar binnen en , voelde direct of er nog hart en, polsslag was, wat gelukkig het geval was, iets wat bij zowel Hendrika als ook bij Dorien voor opluchting zorgde.
Helemaal toen Inge na bijna 20 minuten haar ogen opende Hendrika en, daarna Dorien aankeek, die op haar beurt met met veel vragen zat.

Terwijl de rest van de groep op de twee oproerkraaiers en, Inge na aan het ontbijt zat en, toen Dorien op de klok keek zag ze dat het bijna half 9 was en, ze dus te laat was, aangezien ze over 10 minuten zouden vertrekken naar het schoollokaal.
Wat iets was waar het hoofd van Dorien na gister maar, vooral vanochtend al helemaal niet naar stond en, hoewel Ursula Heidi en, Anne haar hadden aangekeken en, Heidi had gezegd terwijl ze haar omhelsde, "Dorien dat begrijpen we best na wat jou gister overkomen is maar, daar moeten we allemaal doorheen meid".
"Bovendien houden de leraren daar rekening mee net als met het gedoe rond Inge van vanochtend, sterker het zou mij niets verbazen dat zij al op de hoogte zijn voor wij de kans krijgen om erover te beginnen," sloot Ursula af.
Terwijl Dorien en, Linda snel ontbijten en, daarna snel hielpen met opruimen en, de afwas waarna Robby tegen 10 voor 9 de schooldag aankondigde en, dan vroeg of Dorien en, Linda ondanks het gebeuren van vanochtend mee gingen.
Direct zeiden beide, " ja Robby, want alleen achterblijven op deze afdeling is ook niets".
"Oké meiden maar, denk eraan bij elkaar blijven en, niet gaan rennen", nu liepen we met zijn allen naar de grote deur maar, op het moment dat Robby deze opende ging boven de celdeur van Inge open.
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 11 DE EERSTE SCHOOLDAG EN SAMEN SPORTEN

Tot verbazing van Robby en, Hendrika maar, vooral van Dorien stond Inge aangekleed en, wel op de balustrade voor haar kamer en, riep terwijl Robby de groep de gang op delegeerde " hallo wacht even, ik ga ook mee".
Hierop bleef de club direct staan en, zei Robby na een kort overleg met Hendrika, " nee Inge maar, voor hij verder kon gaan zag hij de teleurstelling op het gezicht van Inge maar, hernam " dat wil zeggen dat jij eerst moet ontbijten en, als jij daarna nog steeds wil brengen we je alsnog weg".
Direct reageerde Inge, "hm want ik rammel "terwijl de groep de afdeling verliet en, Hendrika achterbleef zat Inge nog geen minuut later aan tafel te ontbijten terwijl Robby met bijna alle andere meiden naar beneden ging waar ze even later voor een theorie en, een praktijklokaal stonden en, Robby de groep het theorielokaal in loodste waar de meiden direct gingen zitten.
Waarnaar Robby bleef wachtten tot ook de leraar Nederlands binnen was en, zei dan.
"Goeiemorgen meneer Eringa zoals u ziet zijn twee van de drie verwachte meiden meegekomen, de derde heeft op haar eerste ochtend al het nodige te verduren gehad, doordat Eva en, Ariadne door haar te belagen probeerden om Dorien uit de tent te lokken en, daarom Inge behoorlijk hebben afgetuigd zodat Inge onder de blauwe plekken zit en, ze best pijn heeft".
"Oké Robby die komen dus niet want ik neem aan dat Ariadne en, Eva nu achter de deur zitten en, dat het slachtoffer van die twee ook boven blijft om van de schrik te bekomen en, te herstellen ?"

"Nee meneer Eringa, dat wil zeggen, Ariadne en, Eva zitten inderdaad vast op hun kamer maar, Inge zit nu te ontbijten en, komt als zij klaar is deze kant op, want ondanks de pijn en, de blauwe plekken stond ze erop dat ze meeging en, ze was zelfs bereid om het ontbijt maar, over te slaan maar, dat vonden Hendrika en, ik niet verstandig".
Na dit verhaal stond Robby op het punt te vertrekken en, stelde meneer Eringa zich aan Dorien en, Linda voor als leraar Nederlands om dan boeken pennen en, schriften uit te delen, terwijl Robby het lokaal inmiddels had verlaten om, de deur van de hal te sluiten terwijl de klas inmiddels aan het werk was en, Inge inmiddels haar ontbijt op had en, nadat ze alles had opgeruimd keek Hendrika haar aan en, vroeg dan
" Inge weet je zeker dat je nu naar de les wil ?"
Nauwelijks uitgesproken keek Inge Hendrika aan en, antwoordde " jazeker Hendrika", "nou in dat geval, kom maar, mee dan gaan we".
Terwijl Hendrika en, Inge naar beneden gingen was Robby weer op weg naar boven zodat ze elkaar onderweg bij de trap tegenkwamen zei Robby, "succes en, laat je niet op je kop zitten Inge".
"Dat doe ik zeker niet maar, dat deed ik vanochtend ook niet maar, die twee wijven kon ik alleen niet aan", direct sloeg Inge haar hand voor haar mond en, mompelde in zichzelf maar, toch hoorbaar voor Robby en, Hendrika, " foei Inge zo mag jij van je advocaat niet denken".

Waar ze nu van Robby of Hendrika een standje verwachtte zeiden Robby en, Hendrika, "Inge normaal gesproken zouden we je hierop aanspreken, zeker met alle andere meiden erbij maar, nu onder zes ogen en, wetend wat jij vanochtend beleefd hebt, begrijpen we deze reactie heel goed".
Ondertussen waren ze beneden en, opende Hendrika de deur naar het gangetje wat richting de lokalen lijden en, sloot deze direct weer achter zich en, stonden dan voor het theorielokaal, waar ze na even kloppen binnen mochten komen.
Binnengekomen zagen ze dat er tussen Dorien en, Heidi nog plaats vrij was zodat Inge direct plaats kon nemen waarna meneer Eringa ook Inge een werkboek schrift en, pen gaf en, zei dan "Dorien Inge en, Linda welkom, wat jullie hebben gedaan zodat jullie hier zitten is voor mij net als voor de andere leraren niet van belang, ons gaat het erom dat ondanks dit jullie op school jullie je best blijven doen zodat jullie ondanks deze misstap toch een diploma kunnen halen en, verder werken aan een positieve toekomst.
Hierop knikten alle drie de meiden en, ging meneer Eringa door, " ondanks dat we klassikaal werken houden we wel rekening met de verschillende Niveau' s en, worden alle resultaten gedeeld met jullie gewone school zodat als jullie vrijkomen jullie direct weer bij jullie eigen klas kunnen aansluiten."
"Duidelijk dames?"
Direct klonk er in drievoud, " ja meneer", "mooi dan kunnen we beginnen" " en, o ja nog een ding, mochten jullie of een van jullie een afspraak hebben met de advocaat of de rechtbank dan is dat altijd een geldige rede voor verzuim", nu wilden de meiden reageren maar, dan ging Eringa door, "dat krijgen jullie altijd zwart op wit per post toegestuurd en, dat willen wij van jullie zelf horen en, zien, dus dat dat doorgegeven wordt is jullie eigen verantwoordelijkheid, duidelijk dames?"
"Ja meneer Eringa", "mooi dan nu aan het werk".
Nu waren we snel aan het werk en, tot opluchting van Dorien en, Linda maar, toch ook van Inge konden ze goed meekomen en, was Nederlands voor ze het wisten voorbij waarna het tijd was voor aardrijkskunde door mevrouw De Haas waarna het tien over half elf en, was het pauze en, tijd voor koffie was en, verschoonden Inge en, Dorien zich.
In het uur na de pauze was er geschiedenis wat op rolletjes liep en, was het voor Dorien Inge en, Linda het wisten vijf voor twaalf en, werden ze allemaal opgehaald om op de groep te lunchen waarna er weer een verschoning volgde.
Toen we om 1 uur weer in de schoolbanken zaten was het tijd voor onze eerste equipetraining, wat best pittige stof was.

Omdat het voor Inge Dorien en, Linda de eerste keer was werd er vanmiddag vooral nadruk gelegd op het tienpuntenplan en, sociale vaardigheden.
Uiteindelijk waren ze toen deze training tegen twee uur voor vandaag werd gestopt eigenlijk al op maar, doordat er voor het laatste uur tekenen op het programma stond hielden Dorien Inge en, Linda het vol tot het om 4 uur afgelopen was en, ze even later moe maar, voldaan op de groep kwamen en, blij waren dat al was het binnen de muren van de gevangenis we naar buiten mochten ook al was de ruimte binnen de muren beperkt de frisse lucht deed Inge Linda en, Dorien goed na bijna twee dagen bijna niet buiten te zijn geweest terwijl ze zich buiten best vermaakten.
Vooral toen Heidi en, Anne een tikspelletje opperden, wat er zo fanatiek aan toe ging dat Nora en, Nicky die Robby en, Hendrika inmiddels hadden afgelost de groep soms wat moesten afremmen.
Zo vloog het uurtje luchten om en, was het voor de meiden het wisten 5 uur wat niet alleen betekende dat ze naar binnen moesten maar, ook dat het tijd was voor het rustuur en, ze dus naar hun kamer moesten.
Hoewel Dorien na een lange drukke vrijdag best moe was had ze totaal geen zin in het rustuur, liever was zij nog even buiten gebleven maar, Nora en, Nicky waren onverbiddelijk "meiden het is 5 uur, dus hup naar binnen".
Binnengekomen zaten we al snel allemaal op onze kamer en, beseften Dorien Inge en, Linda dat ze inmiddels 24 uur vast zaten en, waar Inge
een boek pakte en, op haar bed ging lezen vermaakte Dorien zich met een puzzelboekje aangezien ze helemaal niet moe was, hoewel?
Want nauwelijks zat ze aan de puzzel of ze gaapte en, nauwelijks twee minuten later gleden de pen en, het puzzelboekje op de grond en, viel ze toch in slaap, om zelfs op te schrikken toen even voor 6 uur de deur openging en, Nicky in de deuropening vroeg, "kom je eten Dorien?"
"Ja Nicky deze keer heb ik wel zin, in een lekker hapje", "ha dat is een goed teken Dorien en, dat je gister door de spanning weinig trek had is op zich niet zo vreemd.
Toen ik naar buiten kwam en, richting de grote tafel liep keek Nicky me voor ze verder ging aan en, grapte, "Dorien ik ben alleen bang dat jullie het vanavond met water en, brood moeten doen".
Om nog voor ik wat kon zeggen te knipogen en, dan zei ze, "nee hoor dat is maar, gekheid dat, was heel vroeger wel maar, nu al lang niet meer"
"Vanavond hebben we een lekkere salade gebakken aardappeltjes en, een hamburger".
Ondertussen was ik de afdeling opgelopen en, direct naar de grote tafel waar ik direct aanschoof en, ik samen met Ursula Heidi Anne en, Hetty een tafeldeel had.
Terwijl Linda aan de overkant van de tafel met weer andere meiden contact maakte maar, pas toen om 6 uur het eten op tafel kwam viel het Dorien op dat naast Eva en, Ariadne maar, ook Inge ontbraken maar, toen Dorien naar Inge wilde vragen was Linda haar voor en, vroeg dan " Nora heb je het gehoord van het incident van vanochtend?

Natuurlijk Linda dat soort zaken worden altijd opgenomen in verslagen en, specifiek besproken, dan vroeg Linda terwijl de oren van Dorien op scherp stonden, " Nora waar zijn die meiden nu?
"Eva en, Ariadne zitten op hun kamer, die krijgen pas eten als jullie bezoek hebben en, Inge ligt op haar bed omdat ze vergaat van de pijn, dat zij naar school is geweest verbaasd me eigenlijk wel".
Nu keken Linda Dorien Heidi en, Ursula op en, zei Linda, " Nora school is sinds ik hier zit ook afleiding voor de ellende waar we nu in zitten maar, ik denk dat Inge als ze afleiding heeft ook minder pijn heeft".
Dan keek Nora de meiden aan en, zei "oké maar, mag ik nu even stilte, dan kunnen degene die dat willen in gebed" direct was het stil, totdat ineens de trap begon te piepen en, toen Nicky opkeek zag ze dat Inge heel voorzichtig van de trap afdaalde.
Toen ook Nora dat zag zei ze, " Inge wacht even dan kom ik je helpen", door deze hulp zat ook Inge snel aan tafel en, merkten we al snel dat ze door de pijn voor twee at, iets wat niemand echt verbaasde, wat Nora en Nicky wel verbaasde was dat toen na het eten Nora vroeg wie er kwamen helpen met afruimen afwassen/drogen opruimen en, de afdeling aanvegen ook Inge kwam helpen.
Waarna toen dat klaar was Nora vroeg wie er naar muziek of de bieb wilde en, wie er wilden sporten, waarop Dorien vroeg, "Nora kan je hier fitnessen?"
"Ja Dorien er staan ook fitnes apparaten en, er zijn ook instructeurs die dat begeleiden", dan keek Dorien Nora aan en, zei "mooi dan kan ik even bewegen".
Hierna werd aan de andere meiden gevraagd wat die wilden en, toen die hun voorkeur hadden aangegeven zei Inge tot verbazing van Nora toen Nora vroeg, "wat ga jij doen Inge?"

SAMEN SPORTEN

"Nora kan je de apparaten hier naar voorkeur instellen?"
Deze vraag kon Nora bevestigend beantwoorden waarop Inge zei dat ze mee ging fitnessen ondertussen was de afwas klaar en, het bestek geteld en, opgeruimd waarna de sporters naar de gymzaal vertrokken en, zich in de kleedkamer omkleedden nadat ze sportkleding in de goeie maat in het assortiment aan kleding hadden gevonden en, zich omkleedden en, tijdens het omkleden begrepen we dat we na het sporten mochten douchen.
Wat Nicky naar Inge en, Dorien deed kijken en, ze plagend opmerkte, "nu snap ik dat jullie vanavond willen sporten".
Hier moesten de meiden om lachen en, zei Nicky "sporters mogen na afloop kort douchen".
Ondertussen waren de meiden omgekleed en, zochten ze tussen de schoenen naar hun maat, iets wat voor Dorien lastig was aangezien ze ongelijke voeten had waardoor ze schoenen niet zomaar in de winkel kon kopen maar, omdat orthopedische schoenen waren moest ze die altijd op maat laten maken.
Door alle hectiek rondom het moment dat ze werd aangehouden en, meegenomen had ze wel kleding en, een toilettas kunnen pakken maar, geen gelegenheid gehad om haar sportschoenen te pakken, wat nu?
Een beetje bezorgd keek ze nu naar Nicky en, na een korte uitleg begreep Nicky het probleem van Dorien en, zei "dan pakje nu de maat van je grootste voet en, maakt de schoen voor je kleine voet extra goed vast en, als je vanavond bezoek krijgt vraag je of ze morgen die schoenen willen mee brengen".
"Komen die door de controle Nicky ?"
"Ja hoor als ze van onder gewoon dicht zitten kan je er toch niets instoppen?"
Toen Dorien even later klaar was keek ze naast zich waar Ursula Anna en, Linda en, nog een stuk of acht anderen zich ook omkleden maar, zag ook dat het Inge door de pijn moeite koste wat Dorien aan het gezicht van Inge wel zag maar, ook zag ze dat Inge zich niet zomaar gewonnen gaf.
Iets wat ze ook zag toen de meiden zich in de fitneszaal hadden gemeld en, we door de fitnesleraar waren verwelkomd en, net als bij de bieb waren ingeschreven en, een, pasje hadden gekregen waar we mee konden inloggen of uitloggen met de op het kaartje staande code zodat onze prestaties werden bijgehouden.
Net als op school hoefden ook de fitnesleraar niet te weten waarom we hier zaten maar, zei wel, dat als je in vertrouwen wilde praten dan kan dat, ook onder vier ogen".
Dan namen ze nadat we hadden ingelogd ons mee naar de hometrainers waar we op mochten stappen en, ze lieten zien hoe de fietsen werkten waarna Dorien en, Inge rustig begonnen om naarmate de tijd verstreek het tempo en, de zwaarte geleidelijk een beetje op te voeren.
Na bijna vijftien minuten ruilden we net als Linda Ursula en, Anna de fiets voor de loopband en, ook nu begonnen we voorzichtig maar, merkten al snel dat ondanks dat ze een redelijke conditie hadden Dorien Linda en, vooral Inge dat de afgelopen twee dagen ze niet in de koude kleren waren gaan zitten, want na het fietsen en, lopen deden ze nog een circuit rondje waarbij door duw en, trek oefeningen de armen schouders en, nek werden getraind, wat alles bij elkaar een rondje van bijna 3 kwartier was waarna vooral Linda en, Dorien het inderdaad wel mooi vonden en, nu wel wilden douchen.

BEZOEK UUR

Toen we uitgelogd waren mochten we praktische zonder direct toezicht douchen en, toen we waren aangekleed ging het direct naar de bezoekersruimte, waar niet alleen de moeders van Dorien Inge Linda Ursula Hetty en, Heidi zaten maar, ook Jessica de oudere zus van Dorien die in Amsterdam studeert en, daar op kamers woont maar, bijna elk weekend naar huis komt en, Dorien aankeek en, haar zolang als toegestaan omhelsde waarna beide aan een punt van de tafel gingen zitten, waarna Jessica het gesprek opende en, na eerst te hebben gevraagd hoe het nu ging opmerkte, " volgens mij heb je het warm, heb je soms net gesport?"
"Ja Jessica ik kom net van de fitnes en, dat was heerlijk".
Hierna ging Jessica door, "Dorien hoe kon je dit nu doen na dat je vier maanden geleden zo hard was gewaarschuwd?"
Hoewel ik deze vraag van mijn zus wel had verwacht schrok ik van haar directheid maar, probeerde het zo rustig mogelijk te reconstrueren ook omdat ik het zelf niet begreep maar, terwijl ik nadacht werd ik afgeleid want doordat ik de eerste tien minuten me volledig op Jessica had gericht had ik Bianca en, Cindy nog niet gezien maar, zag nu dat ze met Linda hadden zitten praten en, nu met Inge in gesprek waren en, hoorde Bianca toen ze zag dat Inge onder de blauwe plekken zat en, pijn had vragen, "wat heb jij gedaan, ben je gevallen?"
Direct schudde Inge haar hoofd en, zei dan ijzig kalm, " ik werd vanochtend tijdens het douchen door wel vijf meiden belaagd en, twee van die meiden hebben me zowat uit het niets in elkaar gebeukt en, dat omdat ze eigenlijk niet eens mij moeten hebben maar, omdat ze bang zijn dat Linda en, Dorien hun leidende positie over de meiden bedreigen maar, rechtstreeks Dorien of Linda pakken durfde die lafbekken niet" reageerde Inge tot verbazing van niet alleen Linda en, Dorien maar, ook haar moeder voor haar doen ongekend fel, om dan iets kalmer te vervolgen, "gelukkig gebruikte Dorien haar verstand en, deed niets, ik dacht zelfs dat ze mij zou laten stikken maar, dat gebeurde niet, want Dorien stapte naar de leiding die direct ingreep en, die twee wijven insloot".
Dan vertelden we nog over onze eerste schooldag hier, wat ons alle 3 was meegevallen, waarna Dorien op de klok keek zag dat het al 10 voor half 9 was terwijl het bezoek gisteren en, volgens het programma om acht uur afgelopen was en, ze over 3 kwartier zouden worden ingesloten.
Ook Bianca en, Cindy hadden dat in de gaten maar, om Dorien Linda en, vooral Inge af te leiden vertelden Bianca hoe ze vanmorgen de klas hadden verrast toen ze vertelden dat ze gisteravond ook bij ons waren geweest, om dan te vervolgen dat Amber vanavond wat wat anders had en, ze zo snel niet wisten wie dan wel te vragen.
Ondertussen was het half 9 en, kwamen Nora en, Nicky dat zeggen en, zeiden erbij dat we de gesprekken binnen 10 minuten moesten afronden.
Hoewel we al ruim extra tijd gekregen hadden kwam dit toch weer hard aan maar, het was niet anders ondertussen sprak Dorien nog even met Jessica die beloofde om ook morgen te komen, wat iets was waar Dorien nu al naar uitkeek maar, dan was het echt tijd en, zei Nora dat we de familie nog een knuffel mochten geven maar, dan echt mee moesten komen.
Toen we wegliepen zag ik in een flits dat Nora Bianca en, Cindy een brief gaf met de instructies die thuis pas open te maken en, nog niets tegen ons te zeggen, "dat merken Dorien Inge en, Linda vanzelf wel" hoorde Dorien Nora zeggen.
Omdat ik niet anders kon liep ik tussen Nora Nicky en, de andere meiden terug naar de afdeling brandend van nieuwsgierigheid maar, voor ik iets kon vragen wachtte ons onderweg naar de afdeling eerst nog een andere verrassing !
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 12 DE HEFTIGE VRIJDAGAVOND

Want onderweg naar de afdeling kwamen we ook altijd langs de onderzoekskamer en, waar we gisteravond zo door konden lopen moesten we nu door een poortje lopen, wat soms groen werd en, soms rood, als je groen kreeg was er niets aan de hand en, mocht je doorlopen maar, kreeg je rood dan moest je op het bankje voor de deur van de onderzoekskamer gaan zitten.
Waar je als je aan de beurt was werd opgehaald en, hoewel niemand hoopte dat ze vanavond aan de beurt was maar. Inge gezien alles wat ze vandaag al had meegemaakt hoopte in ieder geval vanavond de dans te ontspringen maar, helaas voor haar kleurde het lampje rood toen ze door de scan liep.

Wat Inge diep deed zuchten, iets wat ook Heidi Ursula en, Linda merkten en, direct aanboden om de plaats van Inge in te nemen en, zich net als Dorien die wel geselecteerd was en, alle meiden die geselecteerd waren het onderzoek te ondergaan wat iedereen alles behalve prettig vond maar, zich bereid verklaarden om de plaats van de hard getroffen Inge in te nemen.
Waar de geselecteerden op het zogenaamde strafbankje zaten, waren de meiden die bereid waren de plaats van Inge in te nemen naast het bankje tegen de muur gaan staan, zodat toen Paula de gang opstapte zij verbaasd opkeek en, dan vroeg, "meiden wat heeft dit te betekenen?".
Om dan nog voor de meiden konden antwoordden, te zeggen, "alle meiden die rood hadden blijven zitten maar, de rest ingerukt mars, wegwezen" op een toon die geen tegenspraak dulden, wat Inge haar schouders met veel pijn en, een van pijn vetrokken gezicht deed ophalen en, zei "meiden bedankt voor het aanbod maar, zoals te verwachten was wil Paula niet wijken".
Tot overmaat van ramp wees Paula Inge als eerste aan om binnen te komen maar, nu deed tot verbazing van Paula Nicky een stap naar voren keek Paula scherp aan en, zei dan " Paula, dat jij verbaasd opkijkt dat de meiden die groen kregen hier nog staan en, dat jij niet van wijken wil weten begrijp ik en, heb je in principe gelijk in maar, nu hebben ze het gelijk aan hun kant en, neem ik de volledige verantwoordelijkheid en, beslis dat Inge ondanks dat zij rood had, vanavond is vrijgesteld, PUNT".

"Wel pot met blommen begin jij die meiden de hand boven het hoofd te houden Nicky?"
Nu ontstond er een ijzige stilte die pas verbroken werd toen Inge inmiddels hard huilend opstond alle meiden aankeek en, zei " iedereen bedankt voor alle steun en, moeite maar, ik zal toch zelf....."hierna liep zij met veel pijn en, moeite naar binnen maar, direct gevolgd door Nicky, iets waar Paula van opkeek maar, pas toen Paula het moeilijke bewegen van Inge zag en, vlak nadat Inge met veel pijn haar vest shirt hemd en, beha had uitgetrokken begreep Paula dat Inge echt een probleem had en, het absoluut geen fake was.
Want direct zag Paula de blauwe plekken maar, ook de pijn bij elke beweging die Inge maakte.

Nu keek Paula van Inge naar Nicky en, dan naar de andere meiden en, vroeg dan "Inge, kan je me vertellen wat er gebeurt is".
Tijdens het praten waren ze gaan zitten en, probeerde Inge te vertellen wat er gebeurt was maar, door alles van vandaag werd het haar te veel zodat Nicky het woord nam, " Paula dat in dit geval veel meiden bereid waren om de plaats van Inge in te nemen is een goeie rede voor".
"Van Robby en, Hendrika hoorden we vanmiddag dat Ariadne en, Eva vanochtend tijdens het douchen Inge hebben mishandeld in een poging om Dorien in wie zij een bedreiging zien te pakken maar, haar rechtstreeks pakken durfden ze niet, dus grepen zij in een onbewaakt ogenblik Inge en, hebben ze haar vervolgens bont en, blauw geslagen in de hoop dat Dorien zich ermee zou gaan bemoeien maar, dat gebeurde gelukkig niet, die heeft door haar arrestatie, voorlopig haar lesje wel geleerd".
Nu wreef Paula heel voorzichtig over de rug van Inge en, zag direct dat Inge verging van de pijn, ondanks dat de fitnes en, de daarop volgende Douche Inge goed hadden gedaan.
Toen Inge als teken van goeie wil haar broek wilde uittreken keek Paula haar aan en, zei " stop maar, Inge en, kleed je maar, weer aan ik heb genoeg gezien en, nu wel begrepen dat jij echt een probleem hebt".
Terwijl Inge zich met veel pijn en, moeite aankleedde keek Paula de andere meiden aan en, zei dan, "sorry maar, jullie hadden echt gelijk".
Direct wilde Ursula Linda en, Heidi zich alle drie uitkleedden maar, Paula zei, "meiden jullie hoeven niet allemaal maar, we gaan nu opnieuw door de scan" maar, nog voor dat begon vroeg Nicky, "Paula wat vindt je van het idee om de schuldigen van de mishandeling van Inge te weten Eva en, Ariadne hier te laten brengen, dan kunnen we beide aan een visitatie onderwerpen want dat hebben ze wel verdiend".
"Ja Paula dat kan wel", knikte Nicky maar, dan piep ik wel eerst Raymond en, Eric op, want of Nora en, ik die twee nu alleen aan kunnen terwijl ze nu wel eens agressief kunnen reageren betwijfel ik en, ik wil geen risico nemen", reageerde Nicky

BIANCA EN, CINDY OP WEG NAAR HUIS

Nauwelijks onderweg naar huis en, terwijl ze de snelweg richting Arnhem opdraaiden maakte Bianca net als Cindy haar brief open, die zoals ze lazen vooral een algemene uitnodiging was voor meiden die dreigden te ontsporen en, die door dit project één laatste kans kregen om aan strafvervolging en, een eventuele definitieve celstraf te ontkomen en, een laatste kans kregen om hun leven te beteren, dit stond er in.

Geachte Bianca

Uit gegevens van politie en, justitie is gebleken dat, jij de laatste tijd dingen hebt gedaan die de maatschappij niet zo leuk vindt.
Om te voorkomen dat jij definitief afglijdt de criminaliteit in, willen we omdat te voorkomen je laten zien en, vooral laten ervaren hoe het in een meidengevangenis toegaat maar, ook hoe een verhoor en, dergelijke werken.
Dit alles in de hoop dat jij je wel drie keer bedenkt voor je zoiets doet.
In principe is het de bedoeling dat je het hele traject doorloopt en, je dus echt wordt aangehouden, verhoord wordt door de politie voorgeleid aan de rechtercommissaris die je in bewaring zal stellen zoals dat heet en, zal je uiteindelijk echt voor de kinderrechter komen en, verdedigt worden door een advocaat, waarbij de rechter ook echt uitspraak zal doen en, je weet hoelang je moet zitten.
Hoe en, wanneer dit allemaal plaatsvindt merk je vanzelf.
Indien je hier alsnog niet aan mee wil werken kan jij je binnen VIJF dagen afmelden of je indien je akkoord gaat je aanmelden bij.

Mevrouw D. Rengers *
Vrouwe Van Justitia weg 39
6801 PC Arnhem

Met Vriendelijke Groet

Mevrouw D Rengers


Na dit te hebben gelezen dachten de meiden dat dit het was maar, bleek er nog een tweede brief in de envelop te zitten speciaal voor ons, waarin stond dat de eerste brief een standaard brief was maar, wij de waarschuwingen die er in stonden wel degelijk ter harte moesten nemen maar, waar het voor ons vooral bedoeld was om Dorien Inge en, Linda te steunen, zouden we geen aparte behandeling krijgen maar, net zo als de meiden die echt moeten zitten en, de meiden waar dit project echt voor bedoeld is.
Intussen kwamen ze bij Bianca thuis aan en, doordat de meiden door alle indrukken maar, vooral van het lezen van de brief wilde Sandra beide meiden direct in de box leggen, die er ondanks alle versoepelingen nog steeds stond en, waar vooral Bianca graag gebruik maakte als ze moe was of indrukwekkende dingen had beleefd zoals de afgelopen twee dagen.
Niet alleen had het gebeuren rond Inge Linda en, vooral Dorien indruk gemaakt maar, ook de babyweek bij Nancy en, Cindy sudderde nog flink na en, terwijl Sandra voor beide meiden een flesje en, één fruithapje maakte en, keek voor ze dat klaar had richting de box en, zag dat beide meiden in slaap waren gevallen.
Hierop besloot Sandra beide meiden toe te dekken en, beide na alle hectiek voorlopig te laten slapen.
* (adres En dergelijke puur fantasie)

DE VISITATIE VAN ARIADNE EN EVA

Ondertussen waren bij de Hunnenberg alle meiden die bezoek hadden gehad inclusief degene die bij Paula hadden moeten komen terug op de afdeling waar ze nog koffie of thee konden krijgen.
Terwijl de groep van de koffie of thee genoot was er een groep extra bewaarders binnen gekomen die zich naar de cellen van Ariadne en, Eva begaven en, daar de deuren openden terwijl zij zo voor de deuren waren gaan staan dat Ariadne en, Eva er niet langs konden terwijl Nicky en, Nora een achterwacht vormde zodat als Eva of Ariadne er wel in slaagden ze alsnog opgevangen zouden worden.
Nauwelijks waren beide deuren open of de meiden probeerden direct de heren te passeren, waarbij vooral Ariadne de nodige kracht in de strijd gooide om langs Eric en, Raymond te komen maar, direct zagen Inge Dorien Linda en, bijna alle andere meiden dat Raymond Ariadne beetpakte en, haar direct met haar gezicht tegen de muur drukte en, haar handen naar haar onderrug bracht en, haar dan de handboeien omdeed.
Wat iets was wat Dorien Linda en, Inge even deed rillen zich hun eigen ervaring hiermee herinnerend nu zagen we dat Ariadne nadat ze de handboeien had om gekregen met haar gezicht naar de muur moest blijven staan waarna wij zagen dat nu Eva aan de beurt was en, hoorden we dat ze terwijl zij geboeid werd zij bleef volhouden dat niet zij maar, Inge was begonnen met vechten en, zij zich alleen maar, hadden verdedigd.
Direct zagen we dat Nicky beide scherp aankeek en, hoorden haar op scherpe toon antwoordden, " nee meiden jullie hebben geprobeerd om via Inge Dorien te pakken en, in te palmen".
"Ontkennen heeft geen zin want het bewijs staat op Camera en, dat is genoeg".

Dan ging Nicky door "en, wat er nu gaat gebeuren?" "heel simpel toen we na het bezoekuur terugliepen moesten we langs de visitatie waar een aantal meiden zich moest uitkleedden en, zich laten onderzoeken en, alsof de duvel ermee speelde was ook Inge aan de beurt terwijl zij door jullie geweld vergaat van de pijn".
"Terwijl Paula zoals jullie weten in principe niet van wijken wil weten en, dus de meiden die nadat zij groen hadden gehad maar, waren blijven staan om de plaats van Inge in te nemen weg wilde sturen en, dus sprong ik voor Inge in de bres maar, kreeg direct van Paula de volle laag en, het verwijt dat ik met de meiden onder een hoedje zou spelen".
Ondertussen duwde Raymond en, Eric Ariadne en, Eva richting de gesloten deur en, toen Nora zag dat alle andere meiden aan de grote tafel of op hun kamer zaten opende Nora de deur en, duwde Raymond en, Eric Ariadne en, Eva de gang op en, werden de meiden naar beneden gebracht waar Paula die op dit uur anders al naar huis was op ze wachtte.

Waar normaal gesproken de meiden zichzelf uitkleedde of aankleedde kregen Ariadne en, Eva daar nu geen kans voor maar, werden beide door Nicky uitgekleed en, waar Paula normaal gesproken uiterst voorzichtig te werk ging spaarde Paula beide meiden nu in het geheel niet en, terwijl de andere meiden van hun koffie of thee genoten en, het hele gebeuren van vandaag bespraken en, verschillende meiden waaronder Sabine die haar kamer naast die van Inge bleek te hebben en, zo toen ze tussen 5 en, 6 uur waren ingesloten Inge had kunnen horen kermen terwijl ze vanochtend alles had zien gebeuren en, onbewust op Inge had gelet.
Dan zei Sabine, "Inge jij hoeft jezelf niets te verwijten jij deed niets bijzonders, bovendien kan ik je vertellen doordat zowel ik als Eva en, Ariadne hier al wat langer zitten dat zij samen wel vaker voor problemen zorgen, bovendien pakken ze meestal niet degene die ze willen treffen maar, net als jij Inge omdat je goed met Dorien kan opschieten een vriendin van de gene die ze willen uitdagen, in de hoop dat degene die ze willen raken het slachtoffer te hulp komt en, beide meiden stevig aanpakt worden door de leiding zodat Eva en, Ariadne zich naar de leiding als de eigenlijke slachtoffers kunnen presenteren en, er dus mee wegkomen, of het voordeel van de twijfel krijgen".
Nu knikte Inge en, Dorien en, zuchtte Inge, "dat betekend dus dat ze er ook vandaag mee wegkomen?
De opmerking van Inge werd ook opgevangen door Nora toen ze nog een keer met koffie rondkwam, hoewel het al over tienen was en, de meiden dus allang op hun kamer hadden moeten zitten, hoewel op Vrijdag en Zaterdag wel vaker soepel met de insluittijd werd omgesprongen maar, toen deze ronde koffie op was zei Nora terwijl Eva en, Ariadne nog steeds niet terug waren, " meiden het is bijna kwart over tien en, dus ondanks alles echt mooi geweest" en, dan naar Dorien en, Inge " nee nu komen ze er niet mee weg, want de Hunnenberg gaat aangifte doen en, Inge ook jij kan aangifte doen wegens mishandeling", hier keek Inge vanop maar, Nora zei, "dat bespreken we later wel".
Bijna direct dronken we de mokken leeg en, verdween al snel de één na de ander naar haar kamer, toen Inge en, Dorien de trap opliepen zagen Sabine en, Lianne dat het Inge wel erg veel moeite koste om de trap op te komen en, ze bij elke stap door de pijngrens heen moest bijten, terwijl zij beide hun kamer gelijkvloers hadden ten opzichte van de woonkamer.
Dit deed Sabine en, Lianne naar elkaar kijken en, riep Lianne, " Inge stop eens en, kom eens hier".
Dit hoorde ook Nora die beneden bezig was om de meiden in te sluiten en, ondertussen de nodige medicatie uitdeelde en, ook nog hielp met het omdoen van nachtluiers, of het verschonen van een luier maar, nu opkeek en, zei " hé daar niet blijven dralen maar, hup Inge jij naar boven en, jullie Sabine en, Lianne naar binnen".
Hoewel ook nu op een toon die geen tegenspraak dulden waagde Lianne het er toch op, keek Nora aan zuchtte eens diep keek Nora nog eens aan en, zei dan, " Nora je hebt helemaal gelijk wij staan te treuzelen maar, kijk eens hoe Inge de trap op loopt!

Direct zette Inge twee stappen en, zag Nora dat Inge iedere keer als ze een been optrok ze door haar pijngrens heen moest bijten waarna ze na twee treden zei, "stop maar, Inge en, kom maar, naar beneden ik begrijp al waar jullie het over hadden".
Terwijl Inge beneden en, ook Nicky inmiddels boven bijna klaar was en, nu even beneden was en, zag dat het trio nog steeds bij de grote tafel zat.
Waarop Nicky ook al vroeg, "blijven jullie vanavond tijd rekken meiden?"
Nu keken Lianne en, Sabine Nicky en, Nora aan en, zei Lianne "dames normaal gesproken hebben jullie helemaal gelijk dat wij zitten te treuzelen maar, Sabine en, ik kunnen het niet over ons hart verkrijgen dat Inge zich naar boven moet slepen waarbij ze bij iedere stap door haar pijngrens heen moet, puur omdat Ariadne en, Eva haar te grazen hebben genomen, terwijl wij onze kamer op de begane grond hebben".
Tijdens het verhaal zagen de meiden Nora ontdooien en, toen Lianne was uitgesproken keek Nora de meiden aan en, antwoordde met een glimlach, " een kamerruil!, hm nu snap ik het maar, inderdaad een goed idee meiden" en, dan tegen Inge, " blijf jij maar, beneden dan nemen wij jouw spullen wel mee als we boven Lianne insluiten".
Terwijl Dorien Linda en, de andere meiden die hun kamer op de eerste verdieping hadden en, inmiddels waren ingesloten en, nog wat lagen te lezen of puzzelen waren Nora en, Nicky aan de kamerverhuizing van Lianne en, Inge begonnen en, liep Lianne al met Nora naar boven waar zij zich in haar nachtluier liet helpen en, Nicky Inge hielp met opruimen en, haar dan verschoonde.
Op het moment dat Nicky de laatste plakstrip dicht plakte keek Inge op en, zei "Nicky op zich begrijp ik heel goed dat jullie dachten dat wij bewust stonden te treuzelen maar, toen ik de trap opliep riepen die meiden me terug en, boden zij mij een kamer beneden aan, ik heb nergens om gevraagd".
Dan keek Nicky Inge aan en, zei, " dat laatste had ik al begrepen Inge maar, de meeste meiden zijn de beroerdste niet, ondanks dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd waar een vrijheidsstraf op staat en, dus net als jullie verdachte zijn, of al veroordeeld en, bezig om hun straf uitte zitten maar, zoals je ziet hebben de meeste zoals gezegd ook hun goeie kanten.
Ondertussen had Inge haar nachtluier om en, was ze klaar om te gaan slapen terwijl Nicky de spullen van Lianne verzameld had, wenste ze Inge een goeie nacht en, ging de deur dicht en, terwijl Inge mede door een pijnstiller en, een slaappil in slaap viel bracht Nicky de spullen van Lianne naar boven en, hielp dan ook haar met het omdoen van haar nachtluier en, terwijl ze daar mee bezig was zei Lianne, "Nicky sorry dat we zo aan het treuzelen waren maar.....".
Nu keek Nicky Lianne aan en, zei "net als Inge daarnet " dat is ons nu duidelijk Lianne maar, zoals jij inmiddels weet moeten niet alleen jullie maar, ook wij ons aan regels houden".
"Ja Nicky dat weet "en, terwijl Lianne klaar was en, in bed kroop verliet Nicky haar kamer en, viel nog geen halve minuut later haar deur in het slot.

EERDER OP DE AVOND

Terwijl de meiden op de afdeling koffiedronken werden Eva en, Ariadne aan een grondige visitatie onderworpen en, waar Paula normaal gesproken zo voorzichtig mogelijk met de meiden omging, spaarde zij Ariadne en, Eva vanavond in het geheel niet en, ging grondig te werk wat de meiden van tijd tot tijd deed kermen van de pijn maar, daar trok Paula zich niets van aan, dat het pijnlijk werd was hun eigenschuld vond Paula.
Iets anders was dat toen Eva drie keer door de knieën moest om te zien of daar niets zat wat er niet thuis hoorde haar tampon eruit viel en, toen ze deze weer wilde inbrengen het commando kreeg om deze te laten liggen en, zij vlak daarna zag dat Paula deze zorgvuldig opraapte en, in een zakje stopte welke werd gesloten en geregistreerd .
Wat Eva aan Paula deed vragen, "vertrouw je me niet Paula ?".
"Eva jullie verdienen door jullie gedrag van vandaag extra aandacht en, die krijgen jullie ook" was alles wat Paula nu te zeggen had, zonder verder op de vraag in te gaan.
Behalve toen Eva kenbaar maakte dat ze moest plassen Paula direct een potje pakte en, haar gebood om precies in het potje te plassen.
Terwijl Eva plaste verloste Paula Ariadne van de handboeien om haar dan direct uitte kleedden en, ondertussen merkte dat het Eva niet lukte om in het potje te plassen zodat Paula een po pakte en, Eva op de po zette in de hoop dat dit wel ging en, terwijl Eva op de po zat kleedde ze Ariadne verder uit.
Waarna die moest wachtten omdat Eva was uit geplast en, zij van de po af mocht komen en, zei Paula, "dat is een mooie plas meisje " om dan de inhoud van de po in een potje te doen welke direct werd gesloten en, voorzien van naam datum en, kamernummer en, dan zei dat Ariadne moest komen staan en, Eva op de onderzoekstafel moest komen liggen waar Nicky haar zou aankleedden terwijl Paula Ariadne onder handen nam.

Toen Nicky Eva begon aan te kleedden bleek pas dat Eva net als Inge Dorien Sabine en, Lianne voor vannacht een luier om zou krijgen waar Eva wel maar, niet van harte aan me werkte, was Ariadne dat totaal niet van plan, en, mopperde direct" op Commando op het potje pissen en, dan een pamper om krijgen!, kom nou, dat andere meiden zich vrijwillig als peuter laten behandelen moeten ze zelf weten maar, mij niet gezien versta je?"
Ariadne had voor zichzelf besloten dat ze dat nooit zou accepteren ondanks dat ze in de Hunnenberg weinig te willen had en, ze heel goed wist dat zowel Paula als de bewaarders niet te vermurwen waren, zou ze zich hier niet laten pamperen maar, dat was toch buiten Paula gerekend die
Breed voor Ariadne kwam staan keek haar recht in het gezicht en, zei "luister goed Ariadne, "punt 1 heb jij hier inderdaad niets te vertellen
2 na wat je nu hebt gedaan ben je echt te ver gegaan, een meisje wat net vastzit en, ontzettend kwetsbaar is bont en, blauw slaan in de hoop dat haar vriendin haar te hulp schiet en, jullie dan haar kunnen pakken is nogal wat en, ondanks dat ook Dorien geen lieverdje is, wat ze zelf heel goed weet verdiend zij in dit geval juist respect, iets wat we van jullie niet kunnen zeggen

Dan keek Paula Ariadne nog eens scherp aan en, zei dan "als jij nu niet mee werkt slaap jij vannacht niet op je eigen cel maar, in de isoleercel, begrepen Ariadne?"
Nu zweeg Ariadne beseffend dat er geen ontkomen aan was en, dat het feit dat ze stiekem stuf had gesnoven wat ze op slinkse wijze naar binnen had laten smokkelen wel eens aan het licht kon komen.
In haar holtes werd gelukkig voor haar niets gevonden maar, toen Paula de urine van Ariadne controleerde vond ze inderdaad sporen van de stuf.
Toen dat werd gevonden keek Paula haar aan en, zuchtte, " dat heb je goed gedaan Ariadne en, jij weet inmiddels heel goed wat de gevolgen zijn!"

WEER THUIS MET DE BRIEF

Van dit alles wisten wij niets af toen we onderweg naar huis en, na thuiskomst de brief nog eens lazen en, hoewel het niet echt aantrekkelijk was om te worden opgesloten, en om ons aan strenge regels te moeten houden en, hoewel Inge Linda maar, vooral Dorien op school niet echt de liefsten of braafste waren en, ze nu volkomen terecht worden vervolgd laten wij ze niet vallen en, hopen maar, dat ze alle drie van hun fouten zullen leren.
Iets wat we toen we binnen waren bij Bianca ook vertelden en, pas toen ze was uitverteld en, ging zitten merkte Bianca maar, vooral Cindy dat ze goed nat was en, Bianca bovendien dat ze goed gepoept had maar, toch trok Bianca de brief uit haar broekzak en, wilde die direct aan Sandra laten zien maar, die zei, "nee Bianca eerst mee komen naar boven om te verschonen".
Met grote tegenzin deden de meiden wat er werd gevraagd maar, mompelde Cindy, "dit lijkt wel op wat Dorien en, Inge vertelden".
"Wat zei jij Cindy?", vroeg nu Nancy maar, Cindy zei, "mam dat kan ik beter vertellen als we beneden het bezoek aan Inge Dorien en, Linda bespreken en, we de brief die we meekregen voorlezen".
"Hm oké maar. ga nu maar, liggen dan kan ik je verschonen Cindy ".
Direct deed Cindy wat Nancy vroeg en, merkte toen ze plat lag dat Nancy haar nog steeds vastmaakte aan de commode zodat Nancy Cindy op haar gemak kon verschonen.
Doordat het al niet al te vroeg meer was deed Nancy Cindy direct een katoenenluier om en, een plasticbroek eroverheen, zodat als de brief was voorgelezen Nancy en, Cindy direct naar huis konden vertrekken en, Cindy na thuiskomst direct naar bed kon.
Nadat ook Bianca was verschoond gingen ze allemaal naar beneden en, las Cindy zittend op de bank de meegekregen brief voor en, toen dat was gebeurt vroegen Nancy en, Sandra direct, " beseffen jullie wel wat ze net als met de andere meiden met jullie zullen doen en, wat de impact daarvan is?"
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 13 HET EERSTE WEEKEND, DE OCHTEND

Direct keek Cindy de moeders aan en, zei" jawel want zowel de bewaarders als de meiden zelf hebben al het nodige verteld, dus ook dat het er regelmatig heftig aan toe gaat".
"Ook hebben we het dagprogramma gezien, wat best een vol programma is maar, nogmaals ondanks dat we weten dat Dorien Linda maar, ook Inge daar niet voor niets zitten en, het recht zijn loop moet hebben willen wij laten zien dat wij hen ondanks dat niet laten vallen."
"Bovendien geeft dat de kans om de afdeling te zien maar, ook om zelf te zien hoe het er in een meidengevangenis aan toegaat, met alle regels die daar bij horen" sloot Cindy af waarmee het onderwerp voor vanavond werd gesloten.

ZATERDAGOCHTEND BIJ DE HUNNENBERG

Bleek het toen Dorien wakker werd het al bijna 8 uur te zijn maar, ook dat de deur nog dicht was, hoewel ze op de afdeling wel voetstappen dacht te horen.
Om dan te merken dat twee minuten later de deur open ging en, zag ze een gezicht wat ze nog niet kende maar, direct zei de vrouw, " goeiemorgen Dorien wordt maar, rustig wakker, dan kunnen jullie zo douchen ontbijten en, horen jullie dan wel wat de mogelijkheden voor vanochtend zijn."
"Is goed mevrouw maar, die zei " Dorien ik ben Nicolien en, de meneer heet Bernhard".
"Oké dank je wel, ik kom er aan" en, terwijl Dorien rustig wakker werd liep Nicolien door en, toen Dorien Linda en, Lianne even later de trap afliepen hoorden ze dat Bernhard bij Inge binnen was en, hoorden ze hem vragen, " heb je lekker geslapen vannacht Inge?"
" Hm redelijk maar, ondanks de pijnstillers een paar keer wakker geworden als ik in mijn slaap van mijn zij op mijn rug draaide, dat deed echt zeer".
"Oké dat snappen we maar, ga je mee douchen Inge?"
"Nee Bernhard ik pass, ik was me hier wel onder de kraan".
Dat hoorden ook Dorien Anne en, Heidi toen ze onderweg langs Inge kwamen en, in plaats van door te lopen bleven ze staan toen ze hoorde dat Inge niet wilde douchen, terwijl al snel Sabine Kim en, Suzi zich aansloten en, waar Bernhard er niet in slaagde om Inge in beweging te krijgen, keken Dorien en, Linda die inmiddels ook was aangesloten Inge aan en, praten op haar in " Inge logische dat je na gister bang bent om te douchen maar, wij gaan met je mee en, bovendien zijn de deuren bij Ariadne en, Eva nog gesloten, ik heb gehoord dat die pas mogen douchen als wij ontbijten".

Uiteindelijk waren we ruim tien minuten verder toen we samen met Inge richting de douche verdwenen, waar Nicolien tot opluchting van Inge scherp toezicht hield maar, ook merkte Inge dat ze van de nu aanwezige meiden weinig te vrezen had, zodat ze toen ze stond te douchen geleidelijk ontspande en, hoewel de pijn nog niet helemaal verdween had de warme douche toch een verzachtende werking wat wel fijn was, hoewel Inge zelf niet te hard over haar rug moest wrijven.
Uiteindelijk stapte ze na bijna tien minuten opgelucht onder de douche vandaan en, vroeg ze om een luier en, toen ze die omhad kleedde ze zich verder aan, zodat ze tegen half 9 samen terugliepen om te ontbijten.
Onderweg terug vroegen veel meiden of Dorien Linda maar, vooral Inge lekker hadden gedoucht en, zei vooral Inge "ja heerlijk ondanks dat ik na gisteren een beetje bang was".
Onderweg naar de afdeling ontstond er nu zelfs een beetje jolige stemming, totdat ze een hoek omsloegen en, ze Bernhard samen met Ariadne en, Eva van de andere kant zagen komen.
Waarbij Inge maar, ook Dorien Inge Linda en, de andere meiden hen allemaal negeerde maar, wel zagen dat beide meiden met handboeien aan elkaar vastzaten.
Ondanks dat merkte Inge dat Ariadne toch probeerde om uit te halen naar Inge Dorien Ursula en, Kim, die juist probeerden om Inge te beschermen, wat best lukte doordat Bernhard en, Nicolien er bovenop zaten.

Aangekomen op de afdeling werd de tafel gedekt en, koffie en, thee gezet en, toen we zaten en, de eerste boterhammen pakte vroeg Nicolien tot verbazing van Inge en, Dorien "meiden wie wil er een gekookt eitje?
Terwijl Inge Linda en, Dorien verbaasd opkeken vroeg Linda, " waar hebben we die luxe aan te danken Nicolien?".
Nu wilden Sabine Hetty en, Heidi reageren maar, Nicolien was sneller, " dat jullie je vrijheid kwijt zijn en, wij de regels hier streng handhaven is een ding maar, dat wil nog niet zeggen dat er nooit eens iets lekkers af kan hoor".
"Dus Linda Dorien Inge ook jullie een eitje?".
"Ja alsjeblieft Nicolien" en, terwijl de eitjes werden gekookt aten we onze eerste boterhammen en, dronken koffie thee melk of karnemelk, terwijl er ondertussen werd verteld dat het ook hier gewoon weekend was en, we dus vrij waren van school maar, dat we spelletjes konden doen lezen of bijvoorbeeld konden borduren een, ander mogelijkheid was mee werken aan de grote puzzel in de hoek van de huiskamer.
Al snel zaten Dorien en, Inge samen met Lianne Hetty Moniek Suzi en, Kim aan de grote puzzel wat een alpenlandschap moest gaan worden.
Tegen 10 uur kwamen Bernhard en, Nicolien met koffie of thee rond en, vertelde Bernhard dat er in het weekend van 2 tot 3 uur een extra bezoekuur was.
Deze mededeling deed vooral Inge opfleuren, wat weer een beetje teniet werd gedaan toen Inge Eva en, Ariadne binnen zag komen maar, gelukkig gingen die samen met Anne en, Kim op de bank een kaartspelletje doen, zodat Inge weer rustig kon ademhalen.

ZATERDAG BIJ BIANCA EN CINDY

Nadat het vrijdagavond na het bezoek aan de Hunnenberg best laat was geworden sliepen beide meiden zaterdag lekker uit en, toen ze tegen half elf hadden ontbeten lazen ze de brieven nog eens door en, zagen ze dat op de achterkant van de officiële brief een lijst stond van producten die we niet mee mochten nemen en, dus niet door de veiligheidscontrole zouden komen, zoals nagelschaartjes en, vijlen zakmessen maar, ook zaken als deodorant in spuitbussen wat zowel Bianca als Cindy verbaasde maar, na uitleg van Nancy begrepen ze het wel.
Na nog een keer koffie zei Bianca dat ze naar het centrum ging om spullen te kopen die mee moesten en, mee mochten als ze vastgezet zouden worden.

CREATIEF BEZIG ZIJN

Toen tegen 11 uur de koffie op was zei Nicolien dat we tot iets voor 12 uur naar het technieklokaal mochten om leuke dingen te maken wat begeleid werd door een echte techniekleraar, andere mogelijkheden waren op de afdeling borduren haken breien of een spelletje doen.
Uiteindelijk kozen Inge Suzi Linda Kim en, Inge voor een kaartspel en, zag Dorien dat Hetty Anne Sabine hun borduurwerk pakten, " dat wil ik ook".
Direct pakte Nicolien stof om op te borduren een naald en, garen wat ze aan Dorien gaf maar, zei erbij, " denk eraan die naald is alleen om te borduren en, nergens anders voor".
Hoewel de opmerking serieus bedoeld was, moesten we er toch om lachen en, hoewel we best begrepen wat ze bedoelde en, hoewel Dorien al lange tijd niet geborduurd had ging het haar goed af en, vond ze het jammer dat ze tegen 5 voor 12 moesten opruimen omdat het lunchtijd was.
Toen Dorien het borduurwerk onder haar naam in de kluis moest leggen keek ze Nicolien aan en, vroeg "Nicolien mag ik het borduurwerk meenemen naar mijn kamer zodat ik tijdens het rustuur of als we na 9 uur voor de nacht worden ingesloten nog wat kan borduren?"
Direct keek Nicolien Dorien aan en, zei "helaas Dorien hoewel ik dat heel goed begrijp mag ik het niet meegeven aangezien jullie geen scherpe voorwerpen op jullie kamer mogen hebben".
"In de huiskamer mag het eventueel wel en, dat wil ik ook wel voor je regelen maar, op je kamer is helaas niet toegestaan".
Direct zagen Nicolien en, Bernhard de teleurstelling van Dorien maar, ook dat Dorien verder niet moeilijk deed, wat ze ook wel eens ander meemaakten.
Dan zei Bernhard, " meiden, voorwerpen waar je iemand mee kan bedreigen of schade aan jezelf of het meubilair kunt aanrichten moeten wij verplicht innemen" en, voegde er direct aan toe, wij maken die regels niet maar, moeten ze wel uitvoeren".
Nu keken Inge Dorien en, Linda Bernhard aan en, zei Inge, " dat snappen we best maar, borduren is juist een mooi ding om de tijd te doden als we tijdens het rustuur of na 9 uur worden ingesloten".
Ondertussen was alles opgeruimd en, was het tijd om aan tafel te gaan toen Bernhard Inge aankeek en, zei "Inge ik wilde eigenlijk als teken van goeie wil Ariadne en, Eva toestemming geven om aan tafel te komen, zodat ze samen met ons kunnen eten maar, durf jij dat aan?"
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 14 ZATERDAGMIDDAG DEEL 1

Nu aarzelde Inge heel even en, zei dan, "Bernhard op zich wel maar, ik houd wel wat afstand".
"Dank je wel Inge, dat vinden we al geweldig, dus ik kan Eva en, Ariadne zeggen dat ze aan tafel mogen komen Inge?"
"Ja Bernhard, dat is goed".
Direct gingen Inge Dorien en, Linda samen met Ursula en, Suzi aan de ene kant van de tafel zitten en, nauwelijks zaten ze of ze zagen Bernhard en, Nicolien binnen komen voorafgegaan door Ariadne en, Eva terwijl ook Sabine die naar het toilet was geweest binnen kwam zaten Ariadne en, Eva schuin tegenover Dorien Inge en, Linda en, namen de meiden een afwachtende houding aan, waardoor er een ongemakkelijke stilte ontstond waarbij het uiteindelijk Dorien was die de stilte verbrak na een hap van het verse broodje kaas en, een slok koffie Eva en, Ariadne aankeek en, zei.
"Wat jullie deden was een goeie test voor mijn zelfbeheersing maar, dat Inge nu onder de blauwe plekken zit en, vergaat van de pijn is minder".
" Hoewel ik het wel geweldig vindt dat zij ondanks dat gisteren wel mee geweest is naar school en, fitnes en, daar verdient zij respect mee" ging ging Dorien door.

Nu keek Ariadne Dorien aan zuchtte diep en, zei dan, " het was mijn idee om Inge te grijpen in de hoop dat Linda of jij Dorien haar te hulp zou schieten zodat, jullie Inge zouden proberen te ontzetten en, de confrontatie zouden aangaan".
"Ja en, dan ik in de isoleercel gegooid worden zeker! "zuchtte Dorien.
"Ja zoiets ja en, bovendien denk ik dat jij je niet op je kop laat zitten Dorien ", antwoordde Ariadne.
"Zeker niet en, ook nu moest ik me echt beheersen om niet aan te vallen" " nu dat is je aardig gelukt "mompelde Eva terwijl zij haar eitje afpelde en, er wat zout op strooide en, smulde van haar eitje.
Direct na de lunch, het was inmiddels half 1 vroegen Nicolien en, Bernhard wie er mee gingen luchten, dat bleek bijna de hele club te zijn en, waar Eva en, Ariadne dachten dat ze ook nu niet mee mochten keek Bernhard de meiden aan en, vroeg dan " Ariadne en, Eva gaan jullie ook mee een luchtje scheppen?"
"Ja graag Bernhard", "nou kom maar, mee naar beneden ".

SAMEN WINKELEN
Terwijl Inge Dorien Linda en, de andere meiden zich op de luchtplaats van de Hunnenberg moesten vermaken dachten Bianca en, Cindy die zich inmiddels bij Cindy thuis hadden verzameld en, zich nu lieten verschonen erover om Leontien en, Mieke een appje te sturen met de vraag of zij mee gingen winkelen, wat ze eigenlijk direct deden.
Binnen een minuut kwam er al bericht terug, beide meiden zouden direct de fiets pakken en, tegen twee uur bij Cindy zijn en, inderdaad ging om 2 voor 2 de bel en, zag Nancy toen ze opendeed na dat er was aangebeld dat Leontien en, Mieke voor de deur stonden.
Waarna nauwelijks binnen en, de meiden elkaar hadden begroet Leontien vroeg, "waar zaten jullie gisteravond ?, we hebben van half 7 tot kwart over 8 jullie geprobeerd te bellen maar, jullie telefoons stonden uit".
Nu keek Cindy terwijl ze onderweg voor een rotonde moesten stoppen en, afstappen Leontien aan en, zei " ook gisteravond zijn wij bij Dorien Inge en, Linda op bezoek geweest en, hebben daar bij de telefoons bij binnenkomst moeten inleveren en, kregen deze bij het verlaten van de Hunnenberg pas retour".
Nu werden de meiden direct verbaasd aangekeken door Leontien en, Mieke en, vroeg Mieke, "zijn jullie gisteravond alweer naar de bajes geweest?"
"Ja want hoewel ze geen van drie daar zonder rede zitten en, het recht zijn loop moet hebben, laten wij ze geen van drie vallen" ging Bianca door terwijl ze intussen verder fietsten en, inmiddels vlakbij het centrum waren.
Waar ze aangekomen bij het voetgangersgebied afstapte en, te voet verder gingen, onderweg naar de fietsenstalling ging Bianca verder, " eigenlijk wilden we hun leefruimte zien maar, helaas is dat niet mogelijk, zelfs hun ouders komen niet verder dan de bezoekersruimte en, als ze de meiden iets willen geven moeten ze dat aan het personeel afgeven en, gaat alles eerst door de censuur".
Terwijl ze inmiddels een Kruidvat binnen stapte waar het Leontien en, Mieke opviel nadat alle vier een mandje hadden gepakt dat Bianca en, Cindy erg selectief spullen kochten en, zij bijvoorbeeld spuitbussen bewust links lieten liggen toen ze er naar vroegen zei Cindy " spuitbussen en, sprays komen bij de Hunnenberg niet door de veiligheidscontrole en, aangezien wij hun leefruimte en, hun kamers willen zien, wat wel mogelijk is als wij deelnemen aan een preventie programma waarin gepoogd wordt om meiden die dreigen af te glijden de criminaliteit in ze daarvoor te behoeden door hen te laten zien en, zelf te laten ondervinden hoe het in een meidengevangenis toegaat en, ze zo op het rechte pad te houden, waarbij als er celruimte vrij is zij de hele procedure vanaf de aanhouding tot veroordeling en, detentie aan toe te laten zien hoe dat gaat en, gaan alle regels en, verplichtingen aan den lijve ondervinden en, ze dus echt ervaren wat het betekend om vast te zitten en, geleefd te worden", vertelde Cindy, terwijl ze een fles doucheschuim en, shampoo in haar mandje stopte.
Waarnaar het naar de kassa ging om te betalen waarna zij hun weg door het centrum vervolgden en, Cindy verder vertelde, " dat betekend dus ook dat we net als Inge Linda en, Dorien voor de rechter moeten komen we echt worden verdedigd door een advocaat, hoewel we er in tegenstelling tot Dorien Inge en, Linda gelukkig geen strafblad aan over houden".
"Iets wat ze op deze manier ook voor de eigenlijke doelgroep van dit programma willen voorkomen".
Door dit verhaal kregen Leontien en, Mieke niet alleen respect voor Bianca en, Cindy maar, toch ook wel begrip voor Dorien Inge en, Linda waarbij ze echt schrokken toen Cindy vertelde hoe Inge op haar eerste ochtend tijdens het douchen was mishandeld, terwijl we ondertussen nog langs een snoepwinkel liepen en, we voor alle drie een grote zak snoep kochten.


DE WEEKENDLUNCH

Terwijl de lunch verderging zag de hele club dat maar, vooral Eva en, Ariadne Inge door de pijn moeite had met bewegen en, zagen ze met eigen ogen wat zij en, Eva hadden aangericht en, zei Ariadne, "dat wij niet naar school mochten en, ook niet mochten sporten maar, bovendien ook ons bezoek gisteravond was afgezegd was jammer maar, helaas helemaal terecht".
"Ja inderdaad Ariadne" zuchtte Nicolien die ondertussen verse koffie en, thee maar, ook melk en, karnemelk op tafel zette en, dan vroeg " Eva Ariadne willen jullie een slaatje?"
"Ja lekker" zuchtte Ariadne en, Eva antwoordde "ja graag", om dan te vervolgen, eerst een eitje en, nu weer een slaatje", waarop Nicolien antwoordde, " meiden dat jullie vastzitten en je aan allerlei regels moet houden is al een straf op zich maar, ondanks dat proberen wij er zeker in het weekend toch nog iets van te maken."
"Daarover gesproken straks is er van 2 tot 3 uur een extra bezoekuur" deze mededeling deed Ariadne en, Eva hoopvol kijken hopend dat ze weer bezoek mochten ontvangen, terwijl Inge Dorien en, Linda juist somber voor zich uitstaarden denkend dat hun familie niet van het extra uur in het weekend op de hoogte waren maar, nadat er na het eten was afgewassen en, opgeruimd en, het bijna 2 uur was, bleek er toch voor alle 3 bezoek te zijn maar, wel anders dan verwacht.

TERUG BIJ BIANCA EN CINDY

Ondertussen hadden Bianca en, Cindy alles wat ze wilden kopen gekocht en, stapten ze op de fiets om naar huis te vertrekken, toen Leontien vroeg, " gaan jullie met ons mee en, komen jullie bij ons eten?"
Direct keek Cindy Leontien aan en, zuchtte " dat zou ik wel willen maar, het eerste is dat ik alweer nat wordt en, zo dus mijn laatste luier moet aanspreken, tweede punt is dat ik na vorige week niet weet of mama dat goed vindt maar, kom dan gaan we de gekochte spullen naar huis brengen en, kunnen we het vragen".
"Oké dan gaan we eerst naar jouw moeder en, kunnen we het vragen wat drinken en, jullie verschonen" suste Leontien, terwijl ze het laatste op fluistertoon zei maar, toch duidelijk verstaanbaar voor Bianca en, Cindy die om het voor zichzelf te houden alleen maar, knikten maar, net toen ze wilden opstappen poepte Bianca uit het niets haar luier vol, wat haar direct vuurrood deed worden maar, Leontien en, Mieke bleven tot Bianca's verbazing ijzig kalm en, pakte Mieke direct de hand van Bianca nam de tas met luiers over van Cindy en, zei "kom Bianca dan ga ik jouw op het toilet van de stalling verschonen ".
Nu zuchtte niet alleen Bianca maar, ook Cindy omdat ze het zelf hadden willen doen maar, ze door alle indrukken van de laatste drie dagen echt vermoeid raakten.
Zodat ze zich nu maar, door Leontien en, Mieke lieten verschonen, waarbij de schaamte van beide gezichten was af te lezen maar, zowel Mieke als Leontien zeiden, " door alles rondom jullie zelf van de laatste weken maar, nu ook weer rond de aanhouding en, vervolging van Dorien Inge en, Linda begrijpen we jullie vermoeidheid heel goed".
Door de ervaring en, rust van Leontien en, Mieke bleven ook Bianca en, Cindy kalm en, waren ze in een mum van tijd weer schoon en, hadden de meiden gezien dat zowel Mieke als Leontien geen krimp hadden gegeven hoewel zowel Bianca als Cindy een behoorlijk bruine luier hadden.

HET MIDDAGBEZOEK.

Terwijl Bianca Cindy door Leontien en, Mieke waren verschoont onderweg waren naar huis en, het twee uur was geweest, betekende dat in de Hunnenberg in het weekend dat het bezoekuur was aangebroken en, waar Linda Inge maar, vooral Dorien niet verwachte dat er ook voor hun bezoek zou komen en, de drie meiden zich op het moment dat de groep zich moest verzamelen om samen naar beneden te gaan zich op hun kamer wilden terugtrekken werden ze tot alle 3 hun verbazing door Bernhard en, Nicolien teruggeroepen en, zei Bernhard, "Dorien Linda Inge jullie Familie komt zoals jullie zeggen alleen vanavond maar, toch zit er beneden bezoek op jullie te wachten die voor maar, anderhalf uur toch de moeite hebben genomen om hier naar toe te komen, " dit deed ons brandend van nieuwsgierigheid toch aansluiten.
Brandend van nieuwsgierigheid volgden we alle drie de groep trap af naar de bezoekersruimte beneden wat zoals veel meiden zagen Inge veel energie en, dito pijn koste maar, we hoorden haar niet.
Binnengekomen zagen we dat Juf Patricia Thessa en, Emma op ons zaten te wachten en, terwijl wij genoten van het totaal onverwachte bezoek waren Bianca Cindy Leontien en, Mieke op weg naar Bianca's huis waar Sandra bij binnenkomst vroeg hoe de middag winkelen was geweest.
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 15 HET MIDDAGBEZOEK DEEL 2

Terwijl wij nog steeds genoten van ons onverwachte bezoek en, regelmatig werden voorzien van koffie of thee waar bij de derde ronde tegen 3 uur een dikke plak cake bij zat, waarbij de gasten zagen dat Dorien Inge Linda maar, ook ook de andere meiden zagen dat wij van zoiets kleins zaten te genieten.
Waarop Emma vroeg hoe het eten hier was, "krijgen jullie alleen maar, water en, droog brood ?" wilde ze weten.
Direct zuchtte Dorien, " gelukkig niet zeg", dat probeerde Nicky één van de bewaarders ons wel wijs te maken maar, net als nu is er gewoon koffie en, thee maar, ook melk of karnemelk en, vanochtend kregen we een gekookt ei en, net om 12 uur weer een lekker slaatje maar, dat de deuren naar buiten gesloten zijn en, wij ons de hele dag door aan het programma en, best strenge regels moeten houden is al erg genoeg"
"Waarbij het zo is dat als je dat niet doet er straf volgt, ook kan het zijn dat je voor andere meiden op moet passen" zuchtten Dorien en, Inge nog eens vertelde wat haar gister tijdens het douchen was overkomen waarbij ze nog eens de blauwe plekken liet zien.
Hierop wilde Thessa nog eens weten wat er precies was gebeurt maar, merkte ze direct dat Inge nu dicht sloeg en, ook Linda en, Dorien waren nu niet instaat om het verhaal nog een keer te vertellen.
Hierop schoof Nicolien die samen met Bernhard toezicht hield aan en, vertelde kort en, krachtig wat zich vrijdagochtend tijdens het douchen had afgespeeld.
Waarop wij de meiden zagen schrikken, zelfs juf Patricia schrok ervan maar bleef kalm en, vroeg "liet jij dat zomaar gebeuren Inge?"
"Nee absoluut niet die twee meiden kwamen er ook niet ongeschonden uit maar, ik ben wel blij dat Linda en, Dorien om wie het te doen was zich er niet mee bemoeiden maar, zo wijs waren om in plaats daarvan de leiding erbij te halen."
"Ook al dacht ik op dat moment dat dat mijn beste vriendinnen mij aan mijn lot overlieten en, mij lieten vallen maar, dat gebeurde dus niet".
Dan vertelde Inge verder, "gelukkig gingen zij ermee naar de leiding en, grepen zij niet zelf in".
Ondertussen werden er wat bord of kaartspelen gedaan totdat tegen 4 uur Nicolien opstond in haar handen klapte om dan te zeggen, " mensen we weten dat het gezellig is en, hebben er daarom al een halfuur bijgetrokken maar, helaas het is tijd".

Om dan tegen de meiden te zeggen, "kom we gaan"
Met grote tegenzin stonden Dorien Inge en, Linda op om samen met alle andere meiden voor Bernhard en, Nicolien uit te lopen waarbij we tot verbazing van Dorien niet naar de afdeling maar, richting de luchtplaats werden gestuurd, waar Nicolien al snel met een voetbal verscheen en, het er al net zo snel fel aan toeging.
Waarbij het soms niet veel scheelde of de bal of de bal vloog over de muur maar, het ging meerdere keren net goed, totdat we tegen kwart voor vijf de bal in moesten leveren en, we naar binnen werden gestuurd en, we boven gekomen tegen 5 uur weer voor het rustuur werden ingesloten maar, niet voordat Bernhard was rondgegaan met binnengekomen post, vlak voor hij en, Nicolien zo na de overdracht naar huis zouden gaan.
Hierbij dachten Dorien Inge en, Linda dat als er al post voor hen zou zijn dit hooguit van de advocaat of de rechtbank kon zijn maar, toch hadden ze het alle 3 mis, want het eerste was dat er voor alle 3 een grote kaart van de klas was waar alle namen opstonden en, een kort verhaal van juf Patricia die ons alle 3 sterkte en, succes wenste maar, ook dat ze wilde weten wanneer wij moesten voorkomen, zodat ze met de hele klas aanwezig konden zijn.
Want hoewel het gezien wij alle 3 minderjarig waren de zitting achter gesloten deuren zou plaatsvinden, waren er wel genodigden welkom.
Verder schreef juf dat ook de meeste klasgenoten meeleefde, al begrepen zij best dat wij alle drie dingen hadden gedaan die niet mochten waar we nu de gevolgen van moesten aanvaarden en, dragen.
Toch merkten we dat alle post van familie vrienden en, dus ook school ons goeddeed en, nadat ze alle post van school familie en, vrienden hadden bekeken pakten Inge Dorien en, Linda de post van advocaat Denekamp, die schreef dat ze van de officier van justitie begrepen had dat zowel Dorien als Linda werden verdacht van zes bedreigingen van ouderen waarvan 5 met mes of zakmes 4 winkeldiefstallen en, 2 bedreigingen van leeftijdsgenoten.
Terwijl Inge er vooral van werd verdacht dat ze op de uitkijk had gestaan als de andere 2 bezig waren en, zij het geroofde goed had aangenomen en, weggewerkt.
Wat de straf voor Inge minder zwaar zou ,maken maar, toch genoeg was om haar de nodige maanden onvoorwaardelijke detentie op te leggen .
Verder waarschuwde advocaat Denekamp Dorien en, Linda dat als alle ten laste gelegde feiten bewezen werden zij beide weleens 15 tot 18 maanden konden krijgen en, zij hun handen mochten dichtknijpen als het bij 12 maanden onvoorwaardelijk of minder zou blijven en, helemaal als vooral Dorien bij goed gedrag eerder vrij zou komen.
Toen de meiden dat lazen moest Linda maar, vooral Dorien wel even wat traantjes wegslikken maar, dat veegde vooral Dorien snel weg en, besefte dat ze deze last zou moeten dragen.

BIJ ONS THUIS

Terwijl Dorien Inge en, Linda hun post kregen voor zij voor het rustuur werden ingesloten gaven Nancy Cindy en, Sandra Bianca ook hun post, wat één bevestiging van hun aanmelding voor het preventieproject bleek te zijn, welke op zeer korte termijn zou beginnen maar, hoe en, wanneer precies zouden ze pas merken als het zo ver was, was alles wat er wat dat betreft in de brief stond.
Verder stond er vooral in wat ze wel maar, ook wat ze niet mee mochten meenemen, zoals ( zak)messen nagelschaartjes, dit deed de meiden even verbaasd kijken maar, begrepen al snel dat dit vooral was om steekpartijen en, zo voort te voorkomen.
Toen ze verder lazen bleken er niet alleen praktische zaken in te staan maar, ook een script en, scenario wat betreft een misdrijf wat beide meiden zogenaamd hadden gepleegd waarvoor ze op zeer korte termijn zouden worden gearresteerd voorgeleid en, uiteindelijk berecht waarmee ze dus uiteindelijk voor de kinderrechter moesten verschijnen en, ze voor vervolgd zouden worden, met alle rechten en, plichten die daarbij hoorden.
Bovendien zouden ze voor zogenaamd bewezen feiten echt worden veroordeeld en, hun straf moeten uitzitten met inachtneming en, respecteren van de regels die ook voor de echte gedetineerden golden en, dat ook zij zich aan dezelfde strenge regels en, het programma moesten houden als de meiden die echt vastzaten en, ook zij als ze dat niet deden net als Dorien Inge Linda en, de andere meiden een extra sanctie opgelegd zouden krijgen.
Vooral het gedeelte over de strenge regels als de fictieve straf deed zowel Bianca als Cindy even rillen en, even overwogen ze om er alsnog vanaf te zien maar, dan zeiden ze afzonderlijk van elkaar dat ze A hadden gezegd en, dat B daar gewoon bij hoorde en, ze er beide voor gingen.

Zich beide ondertussen afvragend of Dorien Inge en, Linda intussen geheel of gedeeltelijk op de hoogte waren, of op de hoogte gesteld zouden worden.

IN DE HUNNENBERG

Ondertussen was het bijna 6 uur wat in de Hunnenberg betekende dat het dagelijkse verplichte rustuur deze Zaterdag bijna teneinde liep zodat tegen 5 voor 6 de celdeuren opengingen en, er een vrouw in de deuropeningen stond die Dorien Linda en, Inge nog niet kenden maar, ze stelde zich direct voor "goeiemiddag Dorien ik ben Carmen en, de meneer is Jaap" direct keek Dorien Carmen aan en, vroeg "dus Bernhard en, Nicolien zijn naar huis?"
"Ja Dorien" nu zag Dorien dat Jaap die inmiddels naast Carmen stond zich haar naam probeerde te herinneren en, zei toen dat even duurde, " aangenaam ik ben Dorien".
"Hm ja sorry Dorien maar, we hebben de afgelopen weken al de nodige wisselingen gehad begrijp je Dorien?"
"Ja Jaap maar, hebben jullie Inge al gezien?"

"Nee Dorien maar, wel het verslag gelezen en, dus begrepen dat Eva en, vooral Ariadne haar niet eens moesten hebben maar, hoopten via haar jou te kunnen pakken omdat ze hoopten dat jij Inge te hulp zou schieten en, verdedigen", al pratende waren Jaap en, Dorien de afdeling opgelopen waar Jaap haar aankeek en, zei "dat heb je goed opgelost Dorien, hoewel ik ook wel begrijp dat Inge dacht dat jij haar aan haar lot over liet en, liet vallen en, zij zich in de steek gelaten voelde."
Ondertussen gingen we aan tafel waarbij ook Inge Linda Ursula Heidi Lianne en, Anne kwamen aanlopen en, Dorien Inge tegen haar hoorde zeggen, "sorry Dorien maar, op het moment dat dacht ik echt dat jij mij aan mijn lot overliet".
Nu stond Dorien op en, trok vervolgens Inge heel voorzichtig omhoog waarbij Dorien zonder het zelf te merken scherp geobserveerd werd door Carmen en, Jaap die het tafereel scherp in de gaten hielden maar, niet ingrepen zolang het rustig en, beheerst ging.
Hierdoor kon Dorien Inge een stevige knuffel geven waarna beide weer gingen zitten en, ze na een kort moment van stilte aan het voorgerecht begonnen, wat vanavond bestond uit tomatensoep en, heerlijk smaakte en, wel zo dat toen er werd gevraagd wie er voor de tweede ronde gingen Inge Dorien en, Linda dat net als bijna alle meiden wel wilden.
Tijdens het leeg eten van de tweede kom soep zagen Dorien en, Inge dat een paar meiden bij hun waren komen zitten waar zij de afgelopen dagen nog geen contact mee hadden gehad maar, die nu bij Inge en, Dorien kwamen zitten en, de eerste zich nu voorstelde als Manon en, de 2e als Nathalie en, beide vertelden dat ook zij beide nog maar, kort vastzaten en, ook zij beide nog in voorarrest zaten en, dus nog voor de rechter moesten komen.
Waarna het direct over de gebeurtenissen in de douche van vrijdagochtend ging wat ook zij van een afstandje hadden gezien en, vertelde Nathalie, " Inge ook in ons geval probeerden, ze mij te grijpen en, zo Manon uit te dagen, alleen hadden zij toen de pech dat Bernhard binnenkwam.
Ondertussen was de soep op en, verscheen er een witlofschotel met ham en, kaas op tafel., wat ook nu Dorien Linda en, Inge deed watertanden.

Inderdaad smaakte ook dit weer geweldig zodat toen Carmen na deze gang het bestek innam en, zij Dorien vroeg of zij lekker gegeten had zij maar, ook Inge en, Linda bevestigend antwoordden.
Vervolgens keek Carmen de Dorien Inge Manon en, Nathalie aan en, zei " van het eten proberen we zeker in het weekend een klein feestje te maken net als bij de koffie en, thee zoals jullie hebben gezien".
Hierop knikten Inge en, Dorien en, zei Dorien, "Dat eitje en, slaatje waren al grote meevallers

BIJ BIANCA EN CINDY THUIS NA HET WINKELEN.

Eerder op de middag stapten na het winkelen tegen 3 uur Bianca en, Cindy bij Cindy thuis binnen waar Nancy direct vroeg, " hebben jullie alles gevonden en, gekocht wat meegaat naar de Hunnenberg Cindy?"
"Ja mama maar, Mieke en, Leontien keken wel een beetje vreemd op toen we vertelden dat we gisteravond alweer in Nijmegen op bezoek waren geweest maar, ze keken nog verbaasder toen we vertelden dat wij ons hadden aangemeld voor het preventieproject van de Hunnenberg".
Dit deed nu Mieke vragen, "Bianca Cindy maar, jullie hebben toch niets misdaan?"
"Nee gelukkig niet en, begrijp ons niet verkeerd, op basis van wat wij nu weten is het terecht dat Dorien Inge en, Linda in voorlopige hechtenis zitten en, voor de kinderrechter moeten komen maar, wij hopen wel dat ze er van leren en, het hier bij blijft".
Dan keken Leontien en, Mieke op en, zei Leontien, " ook wij leven echt wel met ze mee en, als juf Patricia vraagt wie er mee op bezoek gaan zullen wij ons ook melden maar, dat jullie je vrijwillig laten insluiten verbaasd ons, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen maar, weet wel dat ook wij schrokken toen die agenten binnenvielen en, Dorien al op het politiebureau bleek te zitten en, de heren op zoek waren naar Linda en, Inge" vervolgde Cindy, om dan te vervolgen maar, ook schrokken we toen die agenten Linda en, Inge de handboeien om wilden doen en, Inge probeerde om weg te komen en, zij best hardhandig tegen de grond werd gedrukt en, alsnog de handboeien om kreeg en, werd meegenomen".
"Ja wij ook" hernam Leontien .

Nu waren wij uitverteld en, zei Nancy, dat zij respect had voor haar dochter en, Bianca maar, dan zag Nancy de vragende blik van Leontien en, Mieke en, op de vraag van Nancy wat Leontien en, Mieke wat zij wilden vragen vroeg, keek Leontien Nancy aan en, zei "van mijn ouders mogen Mieke Bianca en, Cindy bij ons komen eten maar, vindt u dat ook goed?"

ONVERWACHT BEZOEK VOOR INGE

Ondertussen hadden de meiden in de Hunnenberg hun eten op en, opgeruimd de afwas en, nog wat huishoudelijke taken gedaan en, hun kamer gestoft en, gezogen en, zeiden Carmen en, Jaap die in de loop van de middag Bernhard en, Nicolien hadden afgelost, " meiden, voor straks het bezoekuur begint kunnen jullie ook vanavond sporten naar de bibliotheek of naar muziek".
Dit deed Dorien twijfelen, aangezien zij het eerste dikke boek inmiddels uithad en, ze met het tweede boek inmiddels halverwege was zodat als ze zo doorging ze het tweede boek morgen halverwege de middag uithad en, dan geen leesboeken meer had maar, eigenlijk wilde ze ook vanavond naar de fitness, wat nu?
Gelukkig begrepen Carmen en, Jaap het dilemma van Dorien en, zei Carmen "Dorien, Linda als jullie bij de bieb snel zijn met boeken uitzoeken is er nog tijd genoeg om te sporten".

Deze opmerking deed Dorien direct haar boek wat ze wilde ruilen pakken en, kijken of ze haar bibliotheekpas en, sportschoenen die juf Patricia had meegenomen had klaarstaan.
Direct daarna ging het naar de deur en, toen die open was, ging het direct naar beneden waar een aantal meiden bij muziek werden afgeleverd en, een grootdeel bij de sporthal die direct gingen sporten en, de rest met Jaap doorging naar de bibliotheek, waar Dorien en, Inge direct naar de balie gingen waar dezelfde mevrouw als Donderdag zat die Inge en, Dorien gelijk herkende lachte en, zei, "dat ik jullie al zo snel weer terug zie" .
"Ja ik lees zo ie zo veel maar, aangezien er buiten een puzzelboekje en, lezen niet veel overblijft als we tussen 5 en 6 en, na 9 uur zijn ingesloten gaat het snel", zuchtte Dorien.
"Dat begrijp ik best Dorien" en, gaf dan het boek wat Dorien nieuw had gepakt en, toen ook Inge en, de andere meiden die mee waren hun boeken hadden en, ze klaar waren was het alweer 10 voor 7 en, was er nog bijna een halfuur om te sporten en, al was dat kort Dorien en, Inge wilden in ieder geval op de hometrainer en, de loopband en, tot beider opluchting lukte dat, waarna ze ook nu al was het maar, vijf minuten mochten douchen.
Hierna werd er snel aangekleed en, ging het naar de bezoekersruimte waar Inge bij binnenkomst bijna steil achteroversloeg toen ze haar bezoek zag.
Direct zag ze dat haar ouders haar jongere broertje Thomas van 8 jaar hadden meegenomen iets wat ze niet had verwacht, zelfs in het weekend niet.
Nadat ze elkaar hadden begroet en, waren gaan zitten keek haar moeder haar aan en, zei " Inge, Thomas vraagt al sinds hij Donderdagmiddag uit school kwam waarom jij weg bent waar je naar toe bent en, hoe lang jij wegblijft".
"Ondanks dat Thomas heel goed weet wat jij gedaan hebt en, ondanks dat het nog wat moeilijk is hebben we het wel duidelijk kunnen maken dat jullie nadat wat jullie gedaan hebben zoals mensen met messen bedreigen jullie donderdag met de politie mee moesten en, dat jullie nu in een gebouw wonen waar jullie niet zomaar uitkunnen".

Ondertussen was het al kwart over 8 en, zei Jaap, " meiden jullie krijgen nog vijf minuten om jullie gesprekken af te ronden maar, dan gaan we echt naar de afdeling".
Terwijl de gesprekken snel werden afgerond stonden de meiden op keken Manon Ariadne en, Nathalie vertederd naar Thomas terwijl Inge na een laatste kus maakte dat ze wegkwam, na haar ouders nog een zweethandje te hebben gegeven terwijl ook Thomas de afdeling en, haar kamer wilde zien, wat door de strenge beveiliging niet mogelijk was.
Onderweg naar de afdeling gierden de emoties door haar lijf, waarbij ze ook vanavond door het poortje moesten en, natuurlijk kreeg Inge weer rood.

Dit deed haar heel diep zuchten maar, toch ging ze samen met Dorien Kim Sabine Ariadne en, Nathalie op het bankje zitten en, was ze als snel met Nathalie en, Manon die ook al rood had gehad in gesprek, totdat Paula zich melde en, zag dat naast Ariadne Dorien Sabine en, Nathalie ook Inge weer geselecteerd was.
Nu vroeg Paula direct "Inge gaat het wel, want je ziet er uitgeput uit".
Direct keek Inge Paula aan en, zuchtte, "Paula, ik heb nog steeds pijn ook al is het veel minder dan gisteravond maar, dat is niet de rede dat ik zo emotioneel ben".
Terwijl Inge vertelde kwamen Jaap en, Carmen aanlopen en, vroeg Carmen, "Inge ik zie dat jij een rood lampje had maar, gaat het wel?"
Direct keek Inge Carmen aan en, antwoordde, " Carmen ik wil niet iedere keer voor dit onderzoek weglopen".
Nu keek ook Paula op en, zei "Inge dat zegt veel voor mij maar, ook ik zie dat je niet alleen pijn hebt maar, ook dat je emotioneel op bent, dus laat maar, zitten jouw beurt komt nog wel ".
Nu keek Inge Paula aan en, zuchtte dan, "dank je Paula, waarna Inge met veel pijn opstond en, Dorien met Paula mee liep, terwijl Dorien mee ging om het onderzoek te ondergaan liep Inge met Carmen terug naar de afdeling waar nadat Inge binnen was en, ze met een mok koffie bij de grote tafel ging zitten maar, nauwelijks was zij gaan zitten of ze zag dat Carmen naar haar kamer liep en, snel terugkwam maar, wat zag ze daar?.....
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDDSTUK 16 GEZELSCHAP VAN MIJN BROERTJE

De deur van haar kamer bewoog terwijl er normaal gesproken behalve zijzelf of af en, toe een bewaarder niemand kwam, als Inge niet op haar kamer was, deze 3 bij 4 meter waren privéterrein.
Dus stond Inge weer op en, liep met pijn en, moeite naar haar kamer, waar ze verbaasd kijkend op de drempel bleef staan, toen ze Thomas op haar bed zag zitten.
Direct stapte ze naar binnen keek Thomas aan en, vroeg " hé Thomas wat doe jij hier en, waarom ben jij niet met pappa en, mamma mee naar huis?"
Nog terwijl Inge de vraag stelde zagen broer en, zus dat Carmen een rondje langs alle kamers maakte en, nu bij Inge naar binnen keek en, hoorde haar zeggen, " Inge toen jullie weg waren en, de bezoekers hun jassen pakten ging bij jou vader de telefoon en, werd hem gevraagd of hij vanwege een crisis zo snel mogelijk naar kantoor kon komen en, zei dat aangezien jullie moeder nachtdienst heeft en, bovendien zowel buren als familie niet konden oppassen kan Thomas nu dus nergens heen en, hoewel het niet gebruikelijk is maken we net zoals nu soms een uitzondering ".
Nu keek Carmen Inge aan en, vroeg "Inge zijn er wat betreft Thomas nog bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden"?"
Direct keek Thomas Carmen en, Inge aan en, zei " ja ik plas nog iedere nacht in bed en, moet dus een pamper maat 6 om als ik naar bed ga".

Nu keek Carmen Inge aan en, wilde dan zeggen dat het in dit geval een Tena Ultima maat xs zou worden maar, al halverwege keek Inge Carmen aan en, zei "Carmen dat is goed".
Nu keek Thomas Inge en, Carmen aan en, zei dan, "o ja en, mamma zegt ook dat ik Alle Dagen Heel Druk heb en, daar slik ik ritading voor".
Nu keek Carmen Inge aan en, zei, " ik neem aan dat Thomas ritalin bedoeld ?"
"Ja uh, shit nu ben ik je naam kwijt".
"Carmen maar, dat geeft niet Inge al die nieuwe namen hier onthouden valt ook niet mee en, zeker niet als je door dit alles er toch al doorheen zit maar, gaan jullie mee koffie drinken en, film kijken aangezien we jullie net als gisteren pas om 10 uur insluiten, direct pakte Inge de hand van Thomas en, zei "kom Thomas dan stel ik jou aan de andere meisjes voor".

ZATERDAGMIDDAG BIJ BIANCA EN, CINDY

Op de vraag van Leontien zagen de meiden dat vooral Nancy aarzelde zeker nadat ze getracht had na het bedplassen van Cindy, Cindy klein te houden en, ging het nu wat Nancy betreft veel te snel de andere kant op.
Hoewel Nancy het wel fantastische vond hoe haar dochter en, Bianca met Inge Dorien en, Linda meeleefde en, er bovendien niet voor terugdeinsden om hun vrijheid op te geven om Dorien Inge en, Linda te steunen, iets waar Nancy nu niet wilde achterblijven en, zei "jullie verbazen me wel maar, waar ik bezwaren had, vertrouw ik jullie zo dat ik die laat varen en, mag Cindy dus mee en, ook de avond bij jullie doorbrengen".
Dan ging Nancy door, "wel vraag ik jullie met klem om als het laat word de meiden thuis te brengen " nu wilden we de jassen aantrekken en, naar Bianca vertrekken om Sandra hetzelfde te vragen maar, Nancy zei, " als jullie heel even wachten bel ik Sandra en, hoeven jullie daar niet langs, luiers en, kleding kan Bianca zolang wel van Cindy gebruiken".
Hier stemden de meiden direct mee in en, maakten daar ook direct gebruik van zodat ze al snel droog vertrokken naar Leontien en, daar hartelijk werden ontvangen en, direct de vraag kregen wat zij wilden drinken.
Toen Leontien en, Mieke aangaven wel een glaasje witte wijn te lusten sloten Bianca en, Cindy zich daar direct bij aan waarbij Leontien en, Mieke direct zagen hoe Bianca en, Cindy daarvan zaten te genieten maar, wel schrokken van de vragen die Leontien en, Mieke op ze afvuurden over het baby en, luierverhaal maar, toch gaven beiden rustig antwoord op alle vragen, waarna het al snel etenstijd was en, beiden zelf wilden eten maar, nu merkten dat al die nieuwe indrukken vermoeiend waren maar, toch vertelde Cindy dat toen Nancy haar voor de zoveelste keer in een nat bed had aangetroffen zij het zat was en, ze samen langs de huisarts waren gegaan die niet echt een oorzaak kon vinden maar, Cindy toch dwong om 24/7 luiers te gaan dragen "en, bovendien werd ik echt als een anderhalf jarige baby aangekleed "vervolgde Cindy.
"Bovendien kregen Bianca en, ik een paar dagen later twee injecties zodat we ineens echt incontinent waren" zuchtte Cindy terwijl ze haar glas leegdronk en, een hapje van een lekker broodje frikandel nam.
Waarna ze vertelde hoe het die week verder was gegaan en, ze beide de eerste dagen na de vakantie als baby 's naar school waren gestuurd maar, Nancy na aandacht van Leontien en, Mieke de boel wat had afgezwakt., dat laatste vooral tot opluchting van Cindy.
Na het hele verhaal keek Cindy de kring rond en, zei, "dat ik na het nodige bedplassen s' nachts in de luiers moet heb ik alle begrip voor en, dat mamma wil dat ik ook overdag een luier draag is ook nog aanvaardbaar maar, voor de rest heb ik nauwelijks begrip, dat ging echt te ver hoor".
Dan keek de moeder van Leontien Cindy aan en, zei zei, " ja Cindy dat was ook behoorlijk heftig maar, op zich begrijp ik zowel jouw reactie maar, ook die van jouw moeder wel".
"Dus zeg ik, wees blij dat jou moeder de teugels nu alweer laat vieren".
Direct reageerde Cindy, "mevrouw dat ben ik ook wel maar, het ergste kunnen ze nu niet wegnemen", nog voor de moeder van Leontien kon vragen of de meiden voor het eten nog moesten verschonen zei Leontien " Bianca Cindy kom maar, dan zal ik jullie helpen en, kunnen we zo eten."
Tot verbazing van haar moeder verschoonde Leontien Bianca en, Cindy alsof zij nooit anders gedaan had en, het heel gewoon was dat twee meiden van bijna achttien niet zindelijk waren en, dus net als baby's en, peuters verschoond moesten worden en, bovendien bij het eten een slab voor kregen.
Toen de vader van Leontien er verder naar vroeg vertelde Leontien heel kalm hoe het Bianca en, Cindy sinds de laatste schoolvakantie sinds de laatste schoolvakantie was vergaan maar, daar was de kous voor vanavond dan ook mee af, zelfs over de hulp die de meiden door alle vermoeidheid nodig hadden hoorden ze niemand meer.
Al was dat vanavond minimaal en, waar Sandra en, Nancy de meiden klein hielden en, zij zo niet mee hoefde te helpen, hielpen Bianca en, Cindy nu na het eten met afwassen en, opruimen.
Terwijl beide meiden ijverig hielpen, hielden beide het ook nu niet droog, iets wat Leontien en, Mieke niets meer deed maar, de ouders van Leontien en, dan vooral haar moeder deed opkijken en, Leontien aankijkend opmerken, "Bianca en, Cindy doen het geloof ik echt in hun broek".
Nu keek Leontien haar moeder aan en, zei, "ja mama zij zijn door die injecties incontinent en, dat blijft voorlopig zo heb ik van de moeder van Cindy begrepen".
Nadat ze samen de afwas hadden gedaan was er tegen half 8 koffie en, werden er nog de nodige spelletjes gedaan totdat Leontien en, Mieke tegen 9 uur de meiden naar huis brachten waar Sandra en, Nancy enthousiast werden bijgepraat en, zij begrepen dat het allemaal geslaagd was.

ZATERDAGAVOND IN DE HUNNENBERG

Direct liep Inge haar kamer uit naar de grote tafel waar Heidi Lianne Suzi Nathalie Manon Linda Dorien Hetty Lianne en, bijna alle andere meiden aan de koffie thee cappuccino of chocolademelk zaten.
Terwijl ze ondertussen wat zaten te lezen of spelletjes deden en, of wat zaten te kletsen, wat allemaal stil viel toen Inge aansloot waarbij Ariadne en, Eva vroegen of Inge inmiddels gekalmeerd was.
"Ja meiden maar, het werd me alles bij elkaar nu echt te veel", terwijl Inge aan het woord was hadden Dorien Manon Astrid Lianne en, Linda er snel genoeg van en, dreigde Dorien speels, "Inge als je eromheen blijft draaien kom ik even bij je en, zal ik je eens lekker door kietelen", wat Dorien vooral deed omdat zij en, Linda die Inge goed kenden aan haar houding zagen dat Inge wat achterhield wat Dorien en, Linda maar, ook Manon en, Nathalie Inge deed aankijken en, Nathalie zei, "kom op Inge wat gebeurt er achter jou rug?
"Helemaal niets", loog Inge maar, Dorien en, Linda hadden er nu genoeg van en, weer dreigde Dorien, " Inge als jij nu niet verteld wat er achter je rug gebeurt kom ik je door kietelen" maar, nog wilde Inge niet toegeven totdat Dorien opstond en, richting Inge kwam.
Nu deed Inge een stap opzij en, stonden de meiden oog in oog met Thomas maar, voor ze konden vragen wat Thomas hier deed keek Carmen de groep aan en, vroeg wie er mee kwam kijken naar de Disneyfilm, waarna veel meiden haar volgde naar de filmprojector en, het grote scherm maar, Dorien bleef bij de grote tafel aangezien ze wilde borduren.
Nu zagen ze Carmen aarzelen maar, na overleg met Jaap zei zei, " Dorien wij hebben op zich geen bezwaar zolang je maar, bij de grote tafel komt Borduren".
Op het moment dat degenen die wilden borduren hun spullen mochten pakken en, bij de grote tafel kwamen zitten, zei Thomas toen die op de klok zag dat het bijna half negen was en, naar Inge keek "Inge ik wil douchen en, dan naar bed"
Voor Carmen kon reageren keek Inge Thomas aan en, zei "Thomas, eigenlijk mogen wij alleen s' morgens douchen maar, kom mee dan gaan we het aan Carmen vragen".
Nauwelijks was Inge uitgesproken of ze zette koers naar het kantoortje waar Carmen en, Jaap broer en, zus zagen komen en, direct vroeg Inge

" Carmen Thomas wil nu nog graag douchen en, heel eerlijk gezegd kan ook ik ondanks het rustuur door alle emoties voor ook ik zo ga slapen wel een douche gebruiken."
"Hm op zich is dat goed maar, moet ik jou deur dan direct op slot doen Inge?"
"Ja Carmen want ik ben na de afgelopen drie dagen helemaal op", "nou vooruit kom maar, mee dan gaan we direct douchen en, zal ik jullie helpen met jullie luiers maar, als we zo terug zijn blijft de deur in ieder geval tot 9 uur open, zodat als jullie alsnog koffie cappuccino of thee willen jullie dat kunnen pakken".
Ondertussen waren ze bij de douche en, gaf Carmen broer en, zus beide een handdoek schuim en, een push terwijl beide zich uitkleedde zag Carmen dat Inge nat was maar, bleef op enige afstand en, gaf broer en, zus even de tijd om rustig te douchen maar, zei na bijna tien minuten, " Inge afspoelen en, afdrogen 10 minuten is lang genoeg".
Direct spoelde Inge Thomas en, dan zichzelf af waarna Inge Thomas hielp met de Tena Ultima xs en, dan nadat zij zichzelf had afgedroogd wilde Inge zelf haar luier omdoen maar, merkte dat ze op was en, vroeg dan "Carmen wil je me helpen met de luier het gaat niet meer?"
"Ja hoor Inge kom maar, even staan dan is het zo gebeurt" en, inderdaad had Inge nog geen minuut later haar nachtluier om en, waren broer en, zus bijna klaar maar, toen ze even later op de afdeling direct bij Inge naar binnen gingen en, Carmen vroeg of ze de deur op slot zou doen zei Inge, " ja Carmen dat mag want ik ben nu wel helemaal op en, ga dus direct slapen aangezien ik na drie heftige dagen helemaal leeg ben ".
Nu keek Carmen Inge aan en, zei "op zich helemaal niet gek maar, toch laat ik de deur tot ongeveer half 10 open zodat als je alsnog wat wil drinken je dat kunt halen".
Direct hierna verliet Carmen Inge' s kamer en, sloot zich bij de film kijkende meiden aan nadat ze had gezien dat Dorien netjes zichtbaar bij de grote tafel zat te borduren, om al snel te merken dat Hetty na bijna een kwartier de film voor gezien hield en, om haar borduurwerk vroeg wat Carmen direct voor haar pakte en, Hetty bij Dorien kwam zitten, die toch wel blij was dat ze gezelschap kreeg en, nauwelijks zaten zij te borduren of ook Nathalie en, Manon kwamen kijken en, Manon zei direct, "ook al ben je net begonnen, het begin ziet er mooi uit Dorien, ik denk dat ik ook om borduurmateriaal vraag", dat vond Dorien fijn om te horen en, ook was ze blij ze vanavond al was het in de huiskamer mocht borduren.
Ondertussen merkte Inge die languit op haar bed lag met Thomas lekker tegen zich aan dat ze wat begon bij te komen en, toch wel een cappuccino lustte zodat ze Thomas aankeek die half sliep maar, direct wakker was toen Inge met het nodige gekreun omhoog kwam en, opstond zodat die direct achter Inge aankwam toen die de afdeling op strompelde en, zijn zus zelfs ondersteunde en, begeleide naar de grote tafel.
Waar Inge met een diepe zucht ging zitten en, bewonderend naar het borduurwerk van Dorien en, de andere meiden keek en, dan zei, " ik wist helemaal niet dat jij van borduren hield Dorien".
"Dat heb ik ook bijna anderhalf jaar niet meer gedaan Inge maar, hier dood het de tijd en, geeft het afleiding".
Ondertussen hadden ook Nathalie Manon en, Lianne in de gaten dat Inge toch bij de grote tafel was komen zitten terwijl toen zij driekwartier hadden geprobeerd om Inge uit bed te krijgen zij Inge er niet uit hadden gekregen wat hoewel zij het eigenlijk wel begrepen flauw van Inge vonden.
Nu keken ook Eva en, Ariadne op en, lachte Ariadne, " flauw hoor Inge dat je niet komt als we het vragen maar, even later alsnog aan de grote tafel cappuccino zit te drinken".
Ariadne Nathalie Manon Lianne en, Eva aankijkend zei Inge, " door alles van de afgelopen drie dagen ben ik echt heel moe maar, de trek in koffie deed me toch opstaan".
Nu waren ze even door hun gesprekstof heen en, terwijl Inge een tweede koffie voor zichzelf pakte en, Thomas een tweede Cappuccino gaf keek Carmen op en, zei "Inge goed dat je erbij bent komen zitten en, zag Inge dat Carmen de film op pauze had gezet.
Nu keken Carmen en, Jaap de groep rond en, zei Jaap " nogmaals Inge op zich goed dat je erbij bent komen zitten want dan hoeven we het verhaal maar, één keer te vertellen en, dan zei Carmen " voor we verder gaan hebben we eerst een mededeling over volgende week".
 
Laatst bewerkt:

luierdromer

Niet geschoten is altijd mis.
HOOFDSTUK 17 BAJES GASTEN DE VOORBESPREKING

Aan de houding en, gezichtsuitdrukking van verschillende meiden zagen Inge Dorien en, Linda dat de meeste meiden wisten wat er ging komen.
Dan Inge Dorien en, Linda aankijkend, "voor jullie is dit project helaas te laat maar, in samenwerking met politie en, justitie is er één project opgezet waarin poteniele boefjes preventief een korte periode worden ingesloten en, net als jullie het hele traject van aanhouding tot veroordeling en, detentie volgen, dus echt worden aangehouden verhoord voorgeleid en, uiteindelijk voor de kinderrechter komen en, worden veroordeeld tot een celstraf".
Nu zagen de andere meiden Dorien zuchtten, "had ik dat maar, gehad, dan had ik me deze ellende kunnen besparen".
Dan keek Inge naar Jaap en, Carmen en, vroeg dan" komen Bianca en, Cindy ook ?"
Nu keken vooral Dorien en, Linda verbaasd op en, ook Carmen en, Jaap deden dat en, dan vroeg Jaap, " waarom denk je dat Inge?"
"Omdat ik heb gezien dat zij allebei bij hun laatste bezoek een brief hebben meegekregen die ze pas op weg naar huis mochten openen en, we beide meiden daarna niet weer hebben gezien."
Nu wisten Carmen en, Jaap niet wat ze moesten antwoordden, wat voor Inge een bevestiging van haar vermoeden was.
Even later na een blik van verstandhouding zei Jaap voor hij de film startte, " ja Inge inderdaad doen Bianca en, Cindy ook mee aan dit project waarbij net als bij jullie alle betrokken meiden echt worden aangehouden gefoulieërd geboeid en, naar het politiebureau gebracht waar ze allemaal echt verhoord en, daarna geboeid hierheen worden gebracht en, ook zij allemaal bij binnenkomst langs Paula moeten en, net als jullie compleet uit de kleren en, ook dat vervelende onderzoek moeten ondergaan."
Dan keek Jaap Inge aan en, zei "Inge bijdehandje, jij hebt gelijk hoor ook Bianca en, Cindy hebben deze uitnodiging gehad en, naar ik heb begrepen inmiddels laten weten dat ze meedoen en, al is hun rede anders, ook zij zullen het hele traject doorlopen".
"Tot slot komen de eerste meiden waarschijnlijk maandag maar, de rest merken jullie vanzelf".
Na deze uitleg keken Anne Astrid Hetty en, Dorien Jaap aan en, vroeg Nathalie, " Jaap weten de meiden waar en, wanneer en, hoe zij worden aangehouden?"
" Nee Nathalie, het enige wat alle meiden weten is dat zij op korte termijn worden aangehouden verhoord voorgeleid en, uiteindelijk hier worden ingesloten maar, waar en, wanneer dat gebeurt is een verrassing voor ze".
Dan speciaal Inge Dorien en, Linda aankijkend, "dat zelfde geldt ook voor Bianca en, Cindy want hoewel zij beide nog nooit hebben gestolen of een misdrijf hebben gepleegd, hebben zij een script gekregen met een verzonnen delict maar, zullen zij net als de andere geselecteerde meiden wel echt worden gearresteerd verhoord gefoulieerd en, hier worden ingesloten".

"Bovendien zullen alle meiden zich aan dezelfde strenge regels als jullie moeten houden", hier keken Dorien Inge en, Linda vanop, dat Bianca en, Cindy op bezoek kwamen en, ook zij zoals de meiden van hun ouders hadden gehoord ook iedere keer bij binnenkomst en, vertrek door de controles moesten en, telefoons sleutels en, dergelijke in bewaring moesten geven, welke zij bij het verlaten van de gevangenis netjes terugkregen.
Dat Bianca en, Cindy hun steunden en, zij de afdeling wilden zien wat helaas niet mogelijk was hadden Inge Linda en, Dorien bij hun bezoeken wel begrepen maar, dat zij hier alle drie aan mee zouden doen had geen van hen verwacht maar, dat Erica op het lijstje stond verbaasde de meiden dan weer niet.
Terwijl intussen de film weer verder ging merkte Dorien dat het begin van haar borduurwerk er nu toch echt was, terwijl tot verbazing van Dorien Anne en, even later ook Sabine bij haar kwamen zitten borduren terwijl Hetty wel naar de film keek, gaven Anne en, Sabine aan dat zij de film niet leuk vonden.

"Meestal hebben we een 16+ film en, dan nog valt het soms tegen" zuchtte Anne terwijl zij een nieuwe kleur in haar naald deed en, weer verder ging.
Zo genoten de meiden van het borduren, terwijl de meeste anderen in de film opgingen, totdat tegen 10 uur de film teneinde liep en, iedereen nog een sapje kreeg maar, toen dat op was, was het ook echt tijd om in te sluiten.
Zodat toen de één na de ander naar boven of beneden naar hun kamer verdween vertelde Inge aan Thomas dat ook zij eerst boven een kamer had "maar, na het incident in de douche deed het lopen laat staan traplopen, veel pijn iets wat ook Sabine en, Lianne hadden gemerkt en, beide meiden haar terugriepen toen zij met veel pijn de trap opliep".
"Mocht dat dan?" vroeg Thomas aan Inge, "nee Thomas eigenlijk niet, dus kreeg ik van Nora direct een aanzegging dat ik als de wiedeweerga naar boven moest verdwijnen en, Sabine en, Lianne naar hun kamer beneden moesten maar, toen had tot mijn verbazing Lianne het lef om Nora aan te spreken en, toen die mij de trap op zag lopen begreep ook Nora het probleem en, zo kreeg ik hier beneden één kamer" besloot Inge het verhaal aan Thomas, terwijl ze haar sapje opdronk en, ze toen dat opwas net voor Carmen zei dat ze gingen insluiten zei Inge, "kom Thomas dan gaan we vast naar binnen tanden poetsen pyjama aan en, in bed liggen".
Direct volgde Thomas Inge naar haar kamer terwijl Dorien Linda Lianne en, een deel van de andere meiden naar boven verdwenen en, nauwelijks lagen beide geluierd in bed of Jaap kwam binnen en, vroeg of broer en, zus nog iets nodig hadden!

Nu keek Inge Jaap aan en, grapte, "één grotere kamer en, meer vrijheid maar, dat kunnen jullie mij niet geven" daarop keek Jaap haar aan en, zei, " Nee Inge, daar gaan wij niet over maar, toch heb jij nu iets voor elkaar wat maar, weinig meiden lukt".
"Ja Jaap dat soort dingen maakt het toch iets dragelijker, net als het feit dat Bianca en, Cindy zich hebben aangemeld voor de preventieweek, terwijl zij zover ik weet zij nog nooit iets hebben uitgevreten, zoals Dorien Linda en, ik helaas wel".
"Inge zij zijn inderdaad de enigen die totaal niets op hun kerfstok hebben maar, dit puur doen om jullie te steunen maar, toch moeten zij net als alle meiden die aan het preventieproject meedoen en, jullie zich wel strikt aan de regels houden en, het gewone programma volgen maar, morgenavond praten wij verder slaap lekker Inge", dan liep Jaap de gang op waarna een paar seconde later de celdeur in het slot viel, wat Inge heel even diep deed zuchten en, naar Thomas kijken die zo zag Inge best was geschrokken van de hard in het slot vallende celdeur.
Dan keek ze Thomas nog eens strak in de ogen en, zei, " zo Thomas nou zitten we echt opgesloten, dat vindt ik eigenlijk nog bijna het ergste van alles maar, als er iets dringends is zit er naast de deur een intercom en, als je op de rode knop drukt krijg je verbinding met de centrale beneden waar mensen zitten die als er geen personeel boven is alles in de gaten houden die je dan kunt oproepen maar, dat is alleen als er iets heel dringends is".
Direct knikte Thomas en, gaf Inge dan een kus en, kroop dan onder zijn dekbed welke ook Inge over zich heen trok en, beide vlak na elkaar in slaap vielen.

ZATERDAGAVOND BIJ BIANCA EN, CINDY

Nadat zowel Bianca als Cindy thuis waren gebracht vertelden ze dat ze hartelijk waren ontvangen en, heerlijk hadden gedineerd en, de rest van de avond spelletjes hadden gedaan maar, ook hadden verteld dat ze dat ze zich hadden opgegeven voor het preventieproject waarop zowel Nancy als Sandra zeiden, dat als de meiden het niet zagen zitten ze er nu nog onderuit konden maar, nogmaals zei Bianca maar, vooral Cindy
"We hebben al A gezegd en, B hoort daar bij dus hier komen we niet meer onderuit hoewel ik niet denk dat Dorien Inge en, Linda weten dat wij komen" maar, toch waren Dorien Inge Linda en, alle andere meiden op de hoogte van het preventie project en, ook van het feit dat Bianca en, Cindy daar aan me zouden doen was bekend.

ZONDAG

Net als zaterdag gingen ook zondag de deuren van de cellen van de meiden rond 8 uur open en, stonden net als zaterdag Bernhard en, Nicolien in de deuropening waarbij Nicolien toen ze deur bij Inge opende zag dat die een logé had en, beide inmiddels wakker waren maar, ook dat Thomas inmiddels bij Inge in bed lag, terwijl beide inmiddels opkeken die direct opmerkte, "heb jij een logé Inge?"
"Nicolien, dit is mijn jongere broertje Thomas die gisteravond totaal onverwacht met onze ouders mee op bezoek kwam " de gedachte hieraan bezorgde Inge ondanks alles een grote glimlach maar, vertelde verder, " tot mijn verbazing hadden ze zonder wat te zeggen mijn broertje Thomas mee die al sinds ik donderdag was opgepakt naar mij vroeg en, wilde weten waar ik naar toe was en, waarom dan wel".

Ondertussen waren beide uit bed en, zag Nicolien dat zowel Inge als Thomas een luier droeg en, beide nat waren, terwijl Nicolien de schade bij broer en, zus bekeek vertelde Inge dat haar moeder nachtdienst had in het ziekenhuis en, haar vader onverwacht een crisis op kantoor moest oplossen en, Thomas toen nergens heen kon, "zodat er niets anders opzat dan, dat Thomas bij mij achterbleef en, samen met mij werd ingesloten" vervolgde Inge.
Nu keek Nicolette beide aan en, vroeg dan "en, Thomas hoe was dat om samen met Inge achter een gesloten deur te zitten?".
Ondertussen zaten ze voor ze gingen douchen even bij de grote tafel waar de hele groep meeluisterde, als eerste reageerde toch Inge, " op zich heel fijn dat ik vannacht niet alleen was maar, toch hoop ik dat Thomas niet zo dom zal doen als ik heb gedaan", zuchtte Inge.
Direct wilde Bernhard en, Nicolien reageren maar, Manon Sabine Ursula en, Heidi waren ze voor, " Inge dat is niet zozeer dom maar, geeft meer aan dat je geen weerstand had als je dit of dat product hoe dan ook moest hebben".
Dan keek Bernhard de meiden aan en, zei, "wij snappen heel goed dat niet alleen de verleiding heel groot is maar, ook de groepsdruk waarin je als je dit of dat niet hebt je er niet bij hoort en, ook de verleiding om snel dat mooie horloge of die smartphone of die mooie jurk of rok te hebben maar, toch is mijn advies ga dan vakkenvullen in de supermarkt of neem een krantenwijk maar, pleeg aub nooit weer een misdrijf".
Deze opmerking leverde veel knikkende hoofden op en, direct wilden verschillende meiden reageren maar, Bernhard "ik zie dat het verhaal duidelijk is maar, nu gaan we over op de orde van de zondag".

Dan Inge Dorien Linda en, Thomas aankijkend zei Bernhard " en, die houdt in dat als jullie willen jullie via internet een kerkdienst kunnen volgen ook hebben we vanmiddag na het bezoekuur om 3 uur voor degenen die willen Bijbelstudie, welke geleid wordt door een gevangenispastor."
Nu keken Dorien en, Inge Linda Manon en, Nathalie op en, zuchtte Nathalie, " dan gaat het zeker vooral over goed over goed en, kwaad Bernhard?".
Nu keek Bernhard Nathalie aan en, zei "nee Nathalie en, als dat al zo is zal het niet over jullie misstappen gaan en, zal de pastor daar al helemaal niet over oordelen, dat is aan de officier van Justitie en, uiteindelijk de rechter".
"Wel kunnen jullie of vanmiddag rechtstreeks, of via ons een afspraak voor één persoonlijk gesprek met de pastor maken als je daar behoefte aan hebt, zo'n gesprek is altijd onder 4 ogen en, zal net als met de advocaat nooit één bewaarder bij zitten".
Terwijl Bernhard vertelde luisterde ook Inge mee terwijl ze inmiddels de douche in stapten waarbij Nathalie kim en, Manon Thomas aankeken en, de meiden grapten, "Thomas deze douches zijn alleen voor meisjes".

Dit deed Thomas heel even sip opkijken maar, dan kon hij om de flauwe opmerking lachen om, dan op te merken, "behalve vandaag", om dan te merken dat de meiden hier geen antwoord op hadden.
Nu schoten ze achter elkaar de douches in met als gevolg dat ze door de routine die het douchen hier was, het achter elkaar doorging en, ze al snel klaar waren.
Waarna ze zich aankleedden om zich dan bij de ontbijttafel te verzamelen waar ze zagen dat waar er gisterochtend een eitje was ze nu één tosti konden krijgen.

ZONDAG BIJ BIANCA EN, CINDY

Terwijl rond kwart voor 9 Thomas en, de meiden aan het ontbijt zaten, deden ook Bianca en, Cindy dat, waarna ook zij tegen 10 uur ter kerke gingen, waarbij vooral Cindy zich schaamde voor haar incontinentie maar, trok Bianca zich daar juist weinig van aan en, zei tegen Cindy, "degene die alleen maar, op onze minpunten letten zijn onze vriendschap niet waard Cindy".
Bianca aankijkend zuchtte Cindy, Bianca je hebt gelijk maar, helaas willen de meesten dat niet zien".
"Ja dat is zo , nu keek Cindy Nancy aan en, vroeg "valt de luier niet op onder mijn rok mam?"
Nu keek Nancy Cindy aan en, zei "nauwelijks Cindy" Dit deed Cindy opgelucht ademhalen "behalve als je zou bukken maar, met een romper er over heen zelfs dat niet".
Dit deed Cindy opgelucht ademhalen maar, ze zei wel, " ik hoop maar, dat ik niet te veel plas in de dienst en, al helemaal niet poep".

Niet lang daarna waren ze onderweg en, al snel bij de kerk waar zij elkaar troffen net als Leontien en, Marieke en, ook die zeiden dat het nauwelijks opviel.
Dan zei Cindy, "hopelijk blijft blijft dat zo want in de klas schaam ik me al, laat staan in één volle kerk", om dan te vervolgen" dit is de eerste keer sinds dit begon dat we weer naar de kerk gaan."
Tot opluchting van de meiden sloeg er inderdaad bijna niemand acht op de situatie van de meiden, behalve dan een paar jonge kinderen maar, die kregen dat direct van hun ouders te horen en, ook dat ze niet mochten wijzen maar, hier moesten Bianca en, Cindy om lachen en, liepen gewoon door totdat ze een plekje hadden gevonden en, gingen zitten.
Hierbij merkten ze direct dat de luiers als een kussentje werkten in de hard zittende banken maar, kregen ze geen vervelende opmerkingen meer.
Zodat de dienst vlug voorbij ging maar, wel aansprak.

KERKDIENST IN DE HUNNEBERG

Na het ontbijt keek Bernhard de groep rond en, vertelde dat er op zondag de mogelijkheid was om via een livestream met een kerkdienst mee te kijken.
Deze oecumenische kerkdienst kwam rechtstreeks uit de vrouwengevangenis van Nieuwersluis, tot verbazing van Dorien en, Inge kwamen zeker 25 van de 32 meiden waaronder Ariadne Anne Eva Manon Kim en, Ursula erbij zitten terwijl Linda op de bank ging lezen en, Astrid en , Hetty ook wat voor zichzelf gingen doen maar, nauwelijks was Dorien gaan zitten of naast Nathalie Lianne Sabine en, Ursula kwamen zeker nog vijf meiden zitten waar Dorien nog nauwelijks nog contact mee had gehad maar, die Inge en, Dorien nu stuk voor stuk een hand gaven en, zich voorstelden als Lies Anneke Birgit Netty en, Rianne maar, voor uitgebreid voorstellen was nu geen tijd aangezien de dienst op het punt van beginnen stond.
Al snel merkten Inge en, Dorien dat de dienst er, vrij normaal aan toe ging en, dat er niet over persoonlijke situaties werd geoordeeld maar, woord gebed en, gezang juist ontspanden en, ook de preek bemoedigend was zodat toen de dienst na bijna een uur werd afgesloten en, nadat ook hier de ZEGE was uitgesproken was het pas echt afgelopen maar, zei Nicolien " meiden vanmiddag is er na het middagbezoek nog de mogelijkheid om mee te doen met de Bijbelstudie", hierop zei zowel Inge als Dorien, " Nicolien daar maken wij graag gebruik van "en, Dorien voegde daar nog aan toe, " ondanks dat ik gelovig ben opgevoed deed ik daar de laatste tijd niet zoveel meer mee maar, hier merk ik dat de dienst me rust geeft en, laat de stress van de laatste dagen gelukkig wat zakken".
Deze opmerking deed de andere aanwezige meiden glimlachen, hierop zei Bernhard, " oké dat is duidelijk en, verder is het ten alle tijden mogelijk om of via ons of straks rechtstreeks één afspraak met de pastor te maken, voor een persoonlijk één op één gesprek" direct knikte Inge en, Dorien maar, zei Dorien, " behalve dat er net als bij het bezoek een bewaarder bij zit"!
Nu keek Bernhard Dorien aan schudde zijn hoofd en, zei " nee meiden geen sprake van net als bij een gesprek met de advocaat is één gesprek met één geestelijke altijd vertrouwelijk en, onder vier ogen sterker ondanks dat jullie nog minderjarig zijn mogen zowel de advocaat als de pastor zonder jullie nadrukkelijke toestemming niets naar buiten brengen over jullie gesprekken, ook niet naar jullie ouders", sloot Bernhard af om direct te vervolgen dat het lunchtijd was.

EINDE KERKDIENST BIANCA EN, CINDY

Ondertussen dronken Bianca Cindy Leontien en, Mieke na een inspirerende dienst in de hal nog koffie, al drinkend napratend over de afgelopen heftige week.
Om nog verder tot rust te komen besloot het kwartet tot een stevige wandeling maar, dat liep anders!
 
Laatst bewerkt:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
DL_Michel Verhaal Klaar CINDY EN BIANCA C 7
soggybottom Mama Cindy 16+ Verhalen 13
DL_Michel Hans en Cindy H 2
DL_Michel Verhaal Klaar CINDY TERUG IN DE LUIERS C 8
Similar threads
Bovenaan